Szukaj:

O łączeniu obwodów i nowych umowach dzierżawnych

Koleżanki, Koledzy!

Jakiś czas temu obiecałem jednemu z naszych kolegów, że będę informował na bieżąco o sprawie połączenia naszych obwodów w jeden oraz o nowych umowach dzierżawnych. 
Trochę go zawiodłem, bo faktycznie długo była cisza, ale nie było to celowe działanie a raczej oczekiwanie na rozwój prawny sytuacji, ale do rzeczy...

W związku ze zmianami granic obwodów, a co za tym idzie podpisaniem nowych umów dzierżawnych, sejmiki wojewódzkie miały do 31 marca 2021 czas na uchwalanie nowych granic obwodów. Jak nietrudno się domyśleć część sejmików nie wywiązała się z tego terminu... Co w związku z tym? W marcu br. pojawił się projekt zmiany ustawy aby wydłużyć sejmikom czas na uchwalenie granic a tym samym przedłużyć obecnie obowiązujące umowy. W dniu 31 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw tym samym wydłużając nasze umowy dzierżawne do dnia 31 marca 2022 roku. 

Sejmik województwa k-p w dniu 8 lutego 2021 roku uchwalił przebieg granic dla naszego województwa. Co więcej, w uchwale zawarte są proponowane przez nas zmiany dotyczące naszych obwodów, a dokładniej mówiąc nasze obwody zostały połączone w jeden obwód o numerze 135 "Wrzosy". Początkowo uchwała sejmiku miała wejść w życie z dniem 1 kwietnia, jednak wyżej wspomniana zmiana niektórych ustaw spowodowała, że wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. Tym samym wniosek o dzierżawę tego obwodu, który złożyliśmy z początkiem marca, traci ważność i będziemy musieli złożyć kolejny wniosek, już w nowym sezonie. 

Podsumowując, nadal mamy dwa obwody :)