Szukaj:

Rezygnacja

Olek, 07.02.2017 r.

Członkowie Koła

Łowieckiego „Wieniec” w Toruniu

Pragnę powiadomić wszystkich członków Koła, o tym iż z dniem 27.01.2017 r. zrezygnował z pracy w Komisji Rewizyjnej kolega Adam Lewandowski.

W związku z tym, zgodnie z & 56 Statutu PZŁ na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków koła Zarząd Koła obowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Jeśli będzie wola członków Koła proszę o deklarację w tejże sprawie i kontakt z pozostałymi członkami Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Nalazek