Szukaj:
Po analizie dostępnych dokumentów postanowiono przyjąć, że w dniu 23 stycznia 1960 roku, odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Koła Łowieckiego "WIENIEC" w obecności 12 osób.
Byli to: Śnieżawski Leonard, Zieliński Aleksander, Ginter Roman, Napierski  Wacław, Kowalski Jan, Zyska Franciszek, Zieliński Walenty, Czechowski Jan, Mołojecki Władysław, Syrocki Jan, Palisz Edwin, Krzyżanowski Franciszek.

Wspomnieć należy, że do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy  w życiu koła i poluje kolega senior-założyciel Wacław Napierski. Większość z pozostałych kolegów-założycieli niestety poluje już w krainie wiecznych łowów.

Myśliwi-założyciele przed powstaniem koła "WIENIEC",  w większości byli wczesniej członkami koła numer 3 w Toruniu i polowali na innych obwodach łowieckich.
Dopiero wspomniana wyżej data stworzyła pełną identyfikację osób i terenu, trwającą do dnia dzisiejszego. W początkowym okresie liczba członków koła oscylowała wokół 20 osób, i sukcesywnie zwiększała się dochodząc do 40 myśliwych w roku 1992.
W poszczególnych latach wyglądało to następująco:

 • W  roku 1960 - 21 członków
 • W  roku 1963 - 17 członków
 • W roku  1966 - 22 członków
 • W roku  1970 - 26 członków
 • W roku  1973 - 23 członków
 • W roku  1980 - 27 członków
 • W roku  1985 - 33 członków
 • W roku  1992 - 40 czlonków
 • W roku  1998 - 35 członków
 • W roku  2003 - 37 członków
 • W roku  2006 - 35 członków
 • W roku  2013 - 44 członków

Uczestnictwo w okręgowych zawodach strzeleckich to stały element aktywności naszych członków . Sekcja strzelecka  KŁ "Wieniec" w osobach: Kufel Mirosław, Kwiatkowski Czesław, Romanowski Jarosław, Kołtun Edward, Grom Grzegorz orazPaciorek Robert to stali uczestnicy corocznych zawodów strzelectwa myśliwskiego. Cześć z nich posiada w tym zakresie klasę mistrzowską.
Spora część naszych myśliwych zamieszkuje i pracuje na terenie dzierżawionych obwodów sprawując funkcję leśniczych będąc pracownikami Nadleśnictwa Toruń. Fakt ten powoduje, częsty wgląd w łowisko i dlatego problem kłusownictwa występuje tylko marginalnie.

Wśród członków naszego koła obowiązuje zasada: ”każdy myśliwy strażnikiem przyrody”. Koło chętnie nawiązuje wspólpracę z organizacjami proekologicznymi, a szczególnie z młodzieżą

Koło  nasze od początku powstania gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich o numerach 135 i 137 przylegających do granic administracyjnych Torunia. Areał zajmowany przez obwody wynosi odpowiednio 6587ha i 4182ha, w tym około 50% powierzchni leśnej.
Intensywnie rozwijająca się zabudowa mieszkalna na terenach dzierżawionych przez  nasze koło łowieckie, z roku na rok redukuje faktyczną powierzchnię polowań.
Duża penetracja obwodów leśnych przez mieszkańców miasta, zwłaszcza w okresie  letnim i jesiennym, nie sprzyja zapewnieniu tak potrzebnej ciszy i spokoju w łowisku. Migrująca z miejsca na miejsce zwierzyna powoduje duże straty na polach okolicznych rolników.
Związane o ochroną okolicznych pól przed zniszczeniami są co nocne dyżury naszych myśliwych w okresie wegetacji i wzrostu roślin. Wzrastająca kwota odszkodowań za straty w uprawach powoduje trudności z zaplanowaniem i realizacją budżetu koła, ale dzięki dużemu zaangażowaniu członków koła oraz zabiegom gospodarczym, w tym polowaniom dewizowym i corocznej akcji dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym staramy się utrzymac stan zwierzyny na stałym poziomie z tendencją wzrostową.

Z obserwacji stanu łowiska w okresie tych 50 lat, wynika zmiana proporcji ilościowych  pozyskiwanej zwierzyny. Zwierzyna gruba poradziła sobie przystosowywując się do zmieniających warunków  środowiskowych. Zwierzyna drobna niestety nie, lecz jest to problem występujący w skali całego kraju.Dotychczasowi Prezesi Koła:Dotychczasowi Łowczy Koła:
Wacław Napierski1965 - 1967Antoni Bystrzycki1973 - 1975
Jerzy Jokiel1977 - 1981Zdzisław Szymczak  1985 - 1998
Władysław Golasiński  1985 - 1986Roman Łaskowski1998 - 2005
Zbigniew Piotrowiak1986 - 1993Grzegorz Grom2005 - 2008
Mieczysław Kolański1993 - 2007Edward Kołtun2008 - 2018
Adam Lewandowski2007 - 2010Michał Gerc2018 -
Jan Ginter2010 -