Szukaj:

Koło Łowieckie "Wieniec" w Toruniu

‘[…] A w dniu 23 stycznia 1960 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Koła Łowieckiego "WIENIEC" w obecności 12 osób…’

Co się dzieje w kole

Aktualności

O polowaniu słów kilka
Metody polowań

Obowiązujący w Polsce "Regulamin polowań" dopuszcza następujące sposoby polowania…

Reakcja zwierzyny na strzał

Celny strzał do zwierzyny płowej jest przez nią zaznaczany specyficznym odruchem, który może wskazać przybliżone miejsce trafienia pocisku…

Jak bezpiecznie polować

Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji oraz zobowiązany jest do przestrzegania zasad…

Literatura łowiecka

Łowiectwo już u zarania państwowości polskiej było ważnym elementem naszej kultury, określając jej charakter i tożsamość…