Szukaj:

Po analizie dostępnych dokumentów postanowiono przyjąć, że w dniu 23 stycznia 1960 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Koła Łowieckiego "Wieniec" w obecności 12 osób. Byli to: Śnieżawski Leonard, Zieliński Aleksander, Ginter Roman, Napierski Wacław, Kowalski Jan, Zyska Franciszek, Zieliński Walenty, Czechowski Jan, Mołojecki Władysław, Syrocki Jan, Palisz Edwin oraz Krzyżanowski Franciszek.

Myśliwi-założyciele przed powstaniem koła "Wieniec" w większości byli członkami koła numer 3 w Toruniu i polowali na innych obwodach łowieckich. 

Dopiero wspomniana wyżej data stworzyła pełną identyfikację osób i terenu, trwającą do dnia dzisiejszego. W początkowym okresie liczba członków koła oscylowała wokół 20 osób i sukcesywnie zwiększała się dochodząc do 51 myśliwych w roku 2022.
W poszczególnych latach wyglądało to następująco:

 • W  roku 1960 - 21 członków
 • W  roku 1963 - 17 członków
 • W roku  1966 - 22 członków
 • W roku  1970 - 26 członków
 • W roku  1973 - 23 członków
 • W roku  1980 - 27 członków
 • W roku  1985 - 33 członków
 • W roku  1992 - 40 członków
 • W roku  1998 - 35 członków
 • W roku  2003 - 37 członków
 • W roku  2006 - 35 członków
 • W roku  2013 - 44 członków
 • W roku  2022 - 51 członków

Uczestnictwo w okręgowych zawodach strzeleckich to stały element aktywności naszych członków. Sekcja strzelecka KŁ "Wieniec" w osobach: Kufel Mirosław, Romanowski Hubert, Romanowski Jarosław, Grom Grzegorz oraz Paciorek Robert to stali uczestnicy corocznych zawodów strzelectwa myśliwskiego. Część z nich posiada w tym zakresie klasę mistrzowską.
Spora część naszych myśliwych zamieszkuje i pracuje na terenie dzierżawionych obwodów będąc pracownikami Nadleśnictwa Toruń. Fakt ten powoduje, częsty wgląd w łowisko i dlatego problem kłusownictwa występuje tylko marginalnie.

Wśród członków naszego koła obowiązuje zasada: ”każdy myśliwy strażnikiem przyrody”. Koło chętnie nawiązuje współprace z organizacjami proekologicznymi, a szczególnie z młodzieżą.

Koło nasze od początku powstania gospodarowało na dwóch obwodach łowieckich o numerach 135 i 137, które w 2021 roku uchwałą Sejmiku Województwa zostały połączone w jeden obwód numer 135. Obwód ten przylega do granic administracyjnych Torunia. Areał zajmowany przez obwód wynosi 10.171 ha, w tym około 50% powierzchni leśnej.
Intensywnie rozwijająca się zabudowa mieszkalna na terenach dzierżawionych przez nasze koło z roku na rok redukuje faktyczną powierzchnię polowań.
Duża penetracja obwodów leśnych przez mieszkańców miasta, zwłaszcza w okresie letnim i jesiennym, nie sprzyja zapewnieniu tak potrzebnej ciszy i spokoju w łowisku. Migrująca z miejsca na miejsce zwierzyna powoduje duże straty na polach okolicznych rolników.
Związane o ochroną okolicznych pól przed zniszczeniami są co nocne dyżury naszych myśliwych w okresie wegetacji i wzrostu roślin. Wzrastająca kwota odszkodowań za straty w uprawach powoduje trudności z zaplanowaniem i realizacją budżetu koła, ale dzięki dużemu zaangażowaniu członków oraz zabiegom gospodarczym, w tym polowaniom dewizowym i corocznej akcji dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym, staramy się utrzymać stan zwierzyny na stałym poziomie z niewielką tendencją wzrostową.

Z obserwacji stanu łowiska w okresie tych 50 lat wynika zmiana proporcji ilościowych pozyskiwanej zwierzyny. Zwierzyna gruba poradziła sobie przystosowując się do zmieniających warunków środowiskowych. Zwierzyna drobna niestety nie, lecz jest to problem występujący w skali całego kraju.

Dotychczasowi Prezesi Koła:Dotychczasowi Łowczy Koła:
Wacław Napierski1965 - 1967Antoni Bystrzycki1973 - 1975
Jerzy Jokiel1977 - 1981Zdzisław Szymczak  1985 - 1998
Władysław Golasiński  1985 - 1986Roman Łaskowski1998 - 2005
Zbigniew Piotrowiak1986 - 1993Grzegorz Grom2005 - 2008
Mieczysław Kolański1993 - 2007Edward Kołtun2008 - 2018
Adam Lewandowski2007 - 2010Michał Gerc2018 - 2021

Jan Ginter

Mirosław Kufel

2010 - 2023

2023 - 

Łukasz Pawłowski

Grzegorz Grom

2021 - 2023

2023 -