Szukaj:

Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie „ Wieniec ‘’ Toruń w sezonie łowieckim 2023/2024


Lp.

Data polowania

Miejsce

zbiórki

Godzina

zbiórki

Miejsce polowania

Rodzaj zwierzyny

Prowadzący polowanie

Uwagi

1

14.10.2023

Olek

7:00

Przysiek ,Barbarka, Olek , Zamek Bierzgłowski , Piwnice , Lulkowo ,

Łysomice

Jeleń , dzik , sarna , lis

Grzegorz Grom Wojciech Osak

Komercyjne

2

04.11.2023

Olek

8:00

Olek ,Zamek Bierzgłowski, Piwnice , Barbarka

Jeleń , dzik , sarna, lis, zając, bażant

Grzegorz Grom Mirosław Kufel

Wojciech Osak

Hubertowskie

3

18.11.2023

Łysomice

8:00

Papowo , Łysomice , Lulkowo , Piwnice , Wrzosy

Jeleń , dzik , sarna ,lis, zając, bażant

Hubert Romanowski Łukasz Kowal

Robert Podolak


4

08.12.2023

Olek

7:00

Olek , Zamek Bierzgłowski, Piwnice

, Barbarka, Lulkowo, Łysomice

Jeleń , dzik , sarna , lis

Mirosław Kufel Wojciech Osak

Szymon Nalazek

Komercyjne

5

16.12.2023

Łysomice

8:00

Papowo , Łysomice , Lulkowo, Piwnice, Wrzosy, Barbarka

Jeleń , dzik , sarna, lis , zając , bażant

Jarosław Romanowski Robert Paciorek

Łukasz Kowal

Wigilijne

drobna lub gruba

6

07.01.2024

Olek

8:00

Zamek Bierzgłowski, Olek

,Barbarka, Przysiek, Piwnice

Jeleń , dzik , sarna , lis, bażant

Wojciech Osak Szymon Nalazek

Michał Gerc


7

13.01.2024

Łysomice

8:00

Papowo Toruńskie, Łysomice , Piwnice, Lulkowo, Wrzosy

Jeleń , dzik , sarna , lis

Jarosław Romanowski Hubert Romanowski

Grzegorz Grom


8

27.01.2024

Olek

8:00

Olek , Barbarka, Przysiek , Piwnice , Zamek Bierzgłowski, Lulkowo,

Łysomice

Jeleń, dzik, lis, bażant

Grzegorz Grom Mirosław Kufel

Wojciech Osak


9

24.02.2024

Łysomice

8:00

Papowo , Łysomice , Lulkowo , Piwnice, Olek , Barbarka , Zamek

Bierzgłowski

Jeleń , dzik ,lis, bażant

Hubert Romanowski Robert Paciorek

Łukasz Kowal


Sporządził : Grzegorz Grom


* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, §25. pkt 2.