Szukaj:

Literatura


Hussowski Mikołaj. Poemat o żubrze (Carmen... de statura feritate ac venatione bisontis). Kraków 1525. przekł. Jan Kasprowicz (1913);

Crescentyn Piotr. tłum. Trzecieski Jędrzej. "Ruralium commodorum". Księgi o gospodarstwie y o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytków każdemu stanowi potrzebne;

Księgi jedenaste o myślistwie to jest o rozmaitej chytrości ujmowania ptactwa i też zwierząt.
. Drukarnia Heleny Florianowej. Kraków 1549. tłum. ks. Piotra Kramsztyna 1542 Kraków;

Cygański Mateusz. Myślistwo ptasze. Druk. Jakub Siebeneycher. Kraków 1584;

Bielawski Tomasz. Myśliwiec. Druk. Jakub Siebeneycher. Kraków 1595;

Ostroróg Jan. Myślistwo z ogary. Druk. Bazyli Skalski. Kraków 1618. inne wyd.: Kraków 1643 przedruk w Łowiczu 1797, Kraków 1859, Warszawa 1902;

Kozłowski Wiktor. Pierwsze początki terminologii łowieckiej. druk. Natan Glücksberg. Warszawa 1822 (reprint I wydania);

Pol Wincenty. Rok Myśliwca. nakł. Jana Konstantego Żupańskiego. Poznań 1870. z ilustr. Juliusza Kossaka;

Pogorski Jan z Kościelca. Spod znaku św. Huberta. Wydawnictwo Literackie Anszyca i Sp.. Kraków. 1911;

Weyssenhoff Józef. Soból i panna. Nakł. Gebethner i Wolff, druk W.L. Anczyc Kraków. Warszawa 1912;

Rostafiński Józef. O myślistwie, koniach i psach łowczych książek pięcioro z lat 1584-1690. Nakł. Akademii Umiejętnosci. Kraków 1914. Biblioteka Pisarzów Polskich, nr 64.;

Weyssenhoff Józef. Puszcza. Nakł. Gebethner i Wolff, druk W.L. Anczyc Kraków. Warszawa 1915. wyd. 1919, 1930. lub 1916;

Sztolcman Jan. Łowiectwo. Podręcznik dla szkół leśnych i rolniczych. Arct. Warszawa 1918. wyd. II. 1920.;

Kroniki myśliwskie towarzystwa lisowickiego. Kraków. 1921. 

Korsak Włodzimierz. Rok myśliwego -Rzecz dla myśliwych i miłośników przyrody. Nakł. Książnicy Narodowej M. Niemierkiewicza i s-łka. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola
Rzepeckiego. Poznań 1922. z przedmową J. Weyssenhoffa. 250 rysunków autora.;

Korsak Włodzimierz. Venator. Krótki zbiór wiadomości z zakresu myślistwa wraz z dziennikiem myśliwskim. Biblioteka Myśliwska "Przeglądu Myśliwskiego i Łowiectwa Polskiego tom I. Warszawa 1923;

Krawczyński Wiesław. Łowiectwo. Przewodnik dla leśników zawodowych i amatorów myśliwych. Gebethner i Wolf. Warszawa 1924;

Ossendowski Ferdynand Antoni. W ludzkiej i leśnej kniei. Gebethner i Wolf. Warszawa 1924;

Dyakowski Bohdan. O dawnych łowach i dawnej zwierzynie. Wyd. M. Arcta. Warszawa 1925. wyd.II;

Ejsmond Julian. Wielkie łowy królów polskich . Biblioteczka Historyczno-Geograficzna nr. 52 T-wo Wyd. Rój. Warszawa 1926;

Krogulski Seweryn. Pół wieku działalności Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego 1876-1926. Nakł. Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego we Lwowie. Lwów 1926, Lwów 1929. 

Orski Stanisław W.. A było to w czas rano - wspomnienia z nizin i wirchów małopolskich. Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Lwów/ Warszawa/ Kraków 1926;

Ejsmond Julian. W puszczy (opowieść o sercu zwierzęcym). Warszawa 1927. 1929 wzn. 1962;

Krzywoszewski Stefan. Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Wyd. Gebert i Wolf. Warszawa-Kraków-Lublin 1920;

Weyssenhoff Józef. Soból i panna. Nakł. Gebethner i Wolff, druk F. Wyszyńskiego. Warszawa 1927;

Wodzicki Kazimierz. Wspomnienia z życia łowieckiego. Gubrynowicz i syn. Lwów 1928. wyd.III, prawd. 1927;

Ejsmond Julian. Moje przygody łowieckie. Nakł. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań 1929 (1939);

Badeni Stefan. Szczęśliwe dni. Urywki z pamiętnika myśliwskiego. Druk W.L. Anczyca i Sp.. Kraków 1930;

Zaborowski Stanisław. W sercu kniei. Obrazy myśliwskie. Dom Książki Polskiej SA. Warszawa 1930. wyd. I - Warszawa 1914, II wyd. Warszawa 1930

Marchlewski Jan. Z tropu w trop czyli czytanie tropów i śladów. Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Kraków 1946;

Krawczyński Wiesław. Łowiectwo. Podręcznik dla leśników i myśliwych.. Spółdz. Las. Warszawa 1947. wyd II;

Krawczyński Wiesław. Poszumy lasu. Kraków 1947;

Marchlewski Jan. Album krajowych zwierząt chronionych. Wyd. Państwowej Rady Ochrony Przyrody druk. L. Anczyc. Kraków 1947;

Gieysztor Józef. Podstawa łowiectwa. PZŁ. Warszawa 1948. wyd. II;

Hoppe Stanisław. Polski język łowiecki. PWRiL. Warszawa 1951(inne wyd. 1980);

Godlewski Stanisław. Vademecum myśliwego. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1955. wyd. I;

Pol Wincenty. Rok Myśliwca. PWRiL. Warszawa 1957;

Haber A., Pasławski T., Zaborowski S.. Gospodarstwo Łowieckie. PWN. Warszawa 1959. wyd. II 1977, wyd. V 1983;

Puchalski Włodzimierz. Rok w puszczy. Sport i Turystyka. Warszawa 1960;

Pasławski Tadeusz. Łowiectwo dla leśników i myśliwych. PWRiL. Warszawa 1962. 1965, 1981, 1987

Karpowicz Tytus. Księga Puszczy. ? 1966 wyd. II 1971

Puchalski Włodzimierz. W krainie łowów. Sport i Turystyka. Warszawa 1966. wyd. II 1973 poszerz.;

Hoppe Stanisław. Słownik języka łowieckiego. PWN. Warszawa 1967. 1970, 1981;

Weyssenhoff Józef. Soból i panna. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1973. wyd. II;

Sarnowska Wanda, Fabiański Jan. Łowiectwo na ziemiach polskich. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976;

Mazaraki Mieczysław. Z sokołami na łowy. Wyd. Sport i Turystyka. Warszawa 1977;

Cygański Mateusz. Myślistwo ptasze. WAiF. Warszawa 1979. reprint;

Puchalski Włodzimierz. Trofea obiektywu. KAW. Kraków 1981. album;

Bielawski Tomasz. Myśliwiec. Wyd. Pojezierze. Olsztyn 1985 repr.

PZŁ ZG. Zbiór zasad etyki Tradycji i Zwyczajów łowieckich. PZŁ. Warszawa 1987;

Adamczewski Jan, Michalski Jacek. Z lasów i pól. KAW. Kraków 1989;

Kurowski Waleryan. Myślistwo w Polsce i Litwie. HUBERTUS CLASSIC. Warszawa 1989;

Nehring Halina, Kehl Jerzy. Łowiectwo oczami artystów. KAW. Warszawa 1989;

Krzemień Marek, Piotr. Tradycje i zwyczaje łowieckie. Krajowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1990;

Dynak Władysław. Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1991;

Kryński Albin. Z kart łowiectwa polskiego. Wyd. Sport i Turystyka. Warszawa 1991;

Samsonowicz Agnieszka. Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Ossolineum. Wrocław 1991;

Dynak Władysław. Łowy łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. Wrocław 1993;

Mazaraki Mieczysław. Łowiectwo w Polsce. KAW. Kraków 1993;

Suchorski Jan. O królach, bobrach i myśliwych. Wyd. AGAR. Warszawa 1993;

Weyssenhoff Józef. Soból i panna . Kantor Wydawniczy SAWW. Poznań 1993;

Dynak Władysław. Poezja i łowy. Wyd. Uniwersytet Wrocław. Wrocław 1994;

Szałapak Edward. Tradycje i zwyczaje w kole łowieckim. Of. Wyd. Alma-Pres. Warszawa 1994;

Budziński Tadeusz. W Krainie Wilka. Wyd. "Łowiec Polski". Warszawa 1995;

Kozłowski Wiktor pod red. Wł. Dynaka. Pierwsze początki terminologii łowieckiej - słownik łowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. Wrocław 1996;

Krzemień Marek Piotr. Kroniki kół łowieckich województwa bielskiego. Oficyna Wydawnicza "Ostoja". Marek P. Krzemień & Syn.. Kraków 1996;

Kiełkiewicz Bohdan, Wiśniewski Jerzy. Kulturotwórcza rola lasu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań 1996;

Przybylski Wacław. Łowiectwo, historia, obyczaje, etyka, kultura. Wyd. "Łowiec Polski". Warszawa 1998;

Sikorski Witold. W służbie Sylwana i Diany. Polskie oznaki straży leśnych, łowieckich i rybackich XIX i XX w.. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Warszawa 1998;