Szukaj:
Wysokość składki do koła

Koleżanki, Koledzy!

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „WINIEC” w Toruniu z dnia 19 maja 2019 roku zmieniającą treść uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego “Wieniec” w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania przypominam:

  • Od 1 czerwca 2019 roku wysokość składki do koła wynosi 480 złotych,
  • Osoby, które ukończyły 70 lat, uprawnione są do płacenia połowy składki, tj 240 złotych,
  • Składkę opłacamy do 31 grudnia za sezon trwający (termin taki sam jak składka do PZŁ),
  • Zmiany obowiązują od 1 czerwca 2019, więc za obecny sezon 2019/2020 płacimy 460 złotych.

Osoby, które opłaciły składkę za ten sezon przed podpisaniem uchwały, czyli w wysokości 360 złotych, proszone są o dopłacenie różnicy, czyli 100 złotych, z zachowaniem powyższego terminu płatności. 

Przypominam o mobilizacji w płaceniu składki. W przypadku braku płatności na czas, zarząd koła będzie wzywał do opłacenia jej a następnie wyciągał konsekwencje. 

Treść uchwały dostępna jest pod tym adresem.

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 31 Maja 2019, 13:20

Druki do wypełnienia

Koleżanki, Koledzy!

Zamieszczam druki o nadanie uprawnień do systemu informatycznego PZŁ oraz o wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.

Druk o nadanie uprawnień do systemu informatycznego PZŁ należy wypełnić czytelnie, podając wszystkie dane a jako rolę w systemie zaznaczyć 'Myśliwy'. Wypełniony druk należy złożyć do Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu, ul. Świętopełka 26.
nadanie_uprawnien_PZL.pdf

Wniosek o wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną należy wypełnić czytelnie, zwłaszcza wpisując adres email. Druk należy złożyć do kolegi Sekretarza.
Taki wniosek poniekąd wymógł na nas nowy statut, gdyż wymaga on aby wszelkie zawiadomienia, w tym o walnych zgromadzeniach, były wysyłane drogą pocztową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a każdy taki list swoje kosztuje. 
zgoda na edokument (2).pdf


Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 23 Maja 2019, 11:54

Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Koleżanki, Koledzy! 

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu z dnia 19.05.2019 roku przypominam, iż od dnia dzisiejszego obowiązują nowe miejsca wyłożenia książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Zarówno dla obwodu 135 "Wrzosy" jak i obwodu 137 "Zamek Bierzgłowski" książka wyłożona jest przy leśniczówce w Olku. 

Dodatkowo proszę o zwracanie uwagi do której książki się wpisujecie, aby nie było wpisów z obwodu 135 w książce na obwód 137 i odwrotnie. 
Dostaliście aktualne mapy od kolegi Łowczego więc proszę z nich korzystać.

Darz Bór! 

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 21 Maja 2019, 14:02

Pierwsza pomoc na polowaniu

Koleżanki, Koledzy!

Chciałbym wam dzisiaj przypomnieć kilka aspektów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach zarówno na polowaniu jak i w drodze na/z polowania. 

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że może nam to być potrzebne. Mówimy sobie: 'mnie to nie dotyczy'. A jednak. Nie musimy być sprawcą wypadku, nie musimy być ofiarą. Nawet nie musimy być świadkiem. Możemy po prostu przejeżdżać czy przechodzić obok poszkodowanego. A udzielenie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem! Oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku, o czym w poniższych filmach. 

To tylko 20 minut. Ale zapewniam was, że będzie to najlepiej spożytkowane 20 minut w ostatnim czasie. 
Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 09 Maja 2019, 10:23

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Koleżanki, Koledzy!

Informuję, iż dnia 19 maja 2019 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu. Spotykamy się tradycyjnie o godzinie 10:00 w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim.

Dla przypomnienia załączam porządek obrad - program_walne_2019.pdf

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 03 Maja 2019, 14:40