Szukaj:
Nowe miejsca polowania

Koleżanki, Koledzy, ważna zmiana!

Mając na uwadze postanowienia z walnego zgromadzenia, po konsultacjach z członkami koła, doszły nowe miejsca polowania: trzy w obwodzie 135 oraz jedno w obwodzie 137, i są to:

Papowo Osieki
Obszar obejmujący Osieki (część wsi Papowo Toruńskie).

Papowo Kościelna
Pola wzdłuż ulicy Kościelnej (pomiędzy ulicami Kanałową a Spółdzielczą).

Papowo pola
Obszar pól w Papowie Toruńskim z zachowaniem szerokiej granicy od lasu.


Łubianka pola
Pola w centrum Łubianki między ulicami: Zamkowa, Toruńska, Bydgoska, Turystyczna - Świętej Jadwigi.


Wyznając zasadę, iż to zarząd jest dla członków a nie członkowie dla zarządu, czekam na informacje od kolegów odnośnie zmian w naszych obwodach, czy to dodania jakiegoś nowego miejsca, postawienia lub przestawienia urządzenia (ambony, zwyżki, paśnika, podsypu, lizawki) czy zmian w systemie. Każdy pomysł wysłucham, przemyślę i coś w drodze rozmów na pewno z tego powstanie. 

Darz Bór!
~Łowczy

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 08 Czerwca 2021, 12:17

Sposób postępowania po pozyskaniu dzika w ramach strefy wolnej od ASF

Sposób postępowania po pozyskaniu dzika

w ramach strefy wolnej od ASF


Znakowaniu podlegają dziki przeznaczone do punktu skupu pozyskane w obwodach 135 i 137.


Jakie dziki znakujemy?

  • Samce wszystkie
  • Samice do 24 miesiąca życia

Czynności przed patroszeniem:

  • Na tylnym prawym biegu założyć znacznik;
  • Zrobić zdjęcie dzika w całości, leżącego na lewym boku, tak, aby było widoczne, że ma znacznik;
  • Zrobić zdjęcie brzucha tak aby było możliwe określenie płci oraz aby był widoczny numer znacznika;
  • Zrobić zdjęcie uzębienia umożliwiające określenie wieku;
  • Oznaczyć w systemie lokalizację lub spisać współrzędne GPS miejsca pozyskania.

Czynności po patroszeniu:

  • Patrochy zakopać, miejsce zdezynfekować.


W przypadku odstawienia tuszy do punktu skupu należy podać numer znacznika, by był wpisany na dokumencie ze skupu (MP).

Zdjęcia oraz dokument ze skupu należy niezwłocznie przesłać do mnie poprzez email/MMS/Messenger/WhatsApp lub dostarczyć osobiście.

W razie problemów czy niejasności proszę o kontakt telefoniczny.

Darz Bór! 
~Łowczy


Przykładowe zdjęcia:

1. Zdjęcie dzika w całości z widocznym założonym znacznikiem:2. Zdjęcie brzucha (widoczne narządy płciowe oraz numer znacznika):


3. Zdjęcie uzębienia


Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 01 Czerwca 2021, 13:08

Słów kilka po Walnym Zgromadzeniu...

Koleżanki, Koledzy! 

Wprawdzie obostrzenia związane z pandemią są pomału luzowane to frekwencja nie była za ciekawa. Za pewne było to spowodowane ruszeniem ze wszystkimi imprezami, czy to z pierwszymi komuniami, czy z weselami, czy z różnymi zawodami, a że było kworum to w szczegóły już nie wnikajmy.

Niedzielne walne było typowo walnym sprawozdawczym, aczkolwiek nie obyło się bez kruczków. Po sprawozdaniach kkol. Prezesa, Łowczego i Skarbnika oraz sprawozdaniu KR przeszliśmy do głosowań nad sprawozdaniami oraz nad udzieleniem absolutorium dla członków zarządu. Zarząd w pełni otrzymał absolutorium. Niestety, kol. Romek zrezygnował z pełnionej funkcji sekretarza. Po wielu latach w zarządzie, najpierw jako łowczy później jako sekretarz, ciężko będzie się rozstać, jednak rezygnację przyjęliśmy. Z drugiej strony, z kol. Romkiem nie rozstajemy się tak całkiem, ponieważ w drodze głosowania w wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej (za kol. Tomka, który w grudniu zrezygnował z łowiectwa) kol. Romek został wybrany członkiem tejże komisji. Gratulujemy wyboru! Od siebie dodam, że cieszy mnie fakt, iż w KR będzie osoba, która pracę zarządu zna od podszewki oraz która z przepisami jest na bieżąco. W kolejnych wyborach uzupełniających, tym razem na funkcję sekretarza, jedynym kandydatem została kol. Wioleta, która uzyskała praktycznie 100% głosów poparcia. Gratulujemy wyboru i zaufania wśród członków! Jak widać Zarząd się odmładza. 

Kol. Prezes przedstawił członkom obecnym nowych kolegów, którzy od 1 lipca będą rezydentami w naszym kole. Są to Jan Chlewicki, Sylwester Cirkowski oraz Tomasz Duchna. Liczę na owocną współpracę, choć patrząc na to jak już teraz ona przebiega mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. 

Poruszaliśmy również kilka ważnych tematów. Jednym z nich był temat dokonywania wpisów w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu, a dokładniej to, na jaki obszar jednocześnie się myśliwi zapisują. Wprawdzie żadne uchwały w tym kierunku nie padły, jednak uprzejmie proszę, by zwracać uwagę na to, jak się zapisujemy. Do tej pory przyjęte było, że zapisujemy się na sektor, miejsce polowania lub maksymalnie dwie sąsiednie ambony. Od jakiegoś czasu znaleźć można w książce wpisy na sektor i ambony, na sektor, ambony i miejsce polowania lub nawet na 3 kolejne ambony. Takie zachowanie to nic innego jak blokowanie łowiska. Oczywiście, w dobie nokto czy termo wizji możliwość lokalizowania zwierzyny na takim obszarze jest jak najbardziej możliwe, jednak powoli przez te 'urządzenia' zatracamy świadomości, czym to łowiectwo tak naprawdę jest. Proszę, aby ograniczyć ilość wpisów po kilka miejsc do koniecznego minimum (np. do pilnowania zasiewów w przypadku, gdy nikt inny się nie wpisuje). Są koledzy, którzy preferują zasiadkę na ambonie a są koledzy, którzy wolą podchód. Reasumując, dopuszczalne są wpisy na sektor, miejsce polowania lub na maksymalnie dwie sąsiednie ambony. Dodatkowo proszę zwracać uwagę co jest wpisane w 'Uwagach' do zapisu, ponieważ zdarzają się sytuacje, że ktoś podjeżdża pod ambonę lub poluje w miejscu polowania, które ktoś już zajmuje a informacja była zawarta właśnie w tych uwagach. Nie wiem, czy to pasja wam tak przysłania oczy czy to ten odstrzał sanitarny, ale coraz częściej zdarzają się właśnie takie sytuacje niebezpieczne. W systemie (czy to wersja na komputerze czy aplikacja na telefonie) są dostępne numery kolegów, więc jakiż to problem zadzwonić i się dogadać? Coraz mniej ze sobą rozmawiamy, a to źle wpływa na koło jako jedność.

Przypominałem również zasady znakowania dzików zarówno w odstrzale sanitarnym jak i w strefie wolnej od ASF. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na przypadki złego wypełniania dokumentacji przez myśliwych oraz nie znakowania dzików z przyczyn błahych. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję, iż każdy błąd skutkujący brakiem płatności ze strony PIW będzie w całości pokrywany przez myśliwego, który obowiązków nie dopełnił. Zwracam również uwagę na uchwałę WZ mówiącą o co drugim dziku oddanym do punktu skupu. W związku ze zmianą w umowie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii mówiącą o tym, że zwrot kosztów przysługuje za dziki tylko i wyłącznie oddane do punktu skupu, proszę o przestrzeganie tych wytycznych. Kwota za takiego dzika to 350 zł + kwota za tuszę, więc jest to niemały wpływ do kasy koła. 

W nawiązaniu do uchwały WZ z roku poprzedniego upoważniającą Zarząd Koła do zakupu działki, rozsądnym było również i ten temat poruszyć. Działki szukało rzewnie kilka osób. Lokalizacje były różne, jednak z reguły okazywały się nietrafne, czy to przez powstające w przyszłości osiedle czy też z racji całkowitego odsunięcia od zabudować (brak mediów i kontroli). Dobrą lokalizacją okazała się część mojej działki, jednak pojawia się problem z jej zabudową (III klasa ziemi). Na WZ przedstawiłem pomysł na możliwość jej zabudowy, jednak wiąże się on ze sporym wydatkiem już teraz. W między czasie poprosiłem o pomoc marszałka województwa, który to wyraził chęć spotkania oraz pomocy. Patrząc na to, jak nas postrzegają i to, na jak niskim poziomie prowadzona jest edukacja łowiecka w szkołach, zarząd wraz z młodymi myśliwymi z koła postanowił zaproponować marszałkowi możliwość utworzenia punktu edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Taki pomysł zdobył przychylność marszałka a jeżeli za tym pójdzie umożliwienie zabudowy wyżej wspomnianej działki oraz uzyskanie dofinansowania na prowadzenie działalności edukacyjnej to myślę, że zarówno my, jako myśliwi, jak i młodzież z gmin, leżących na terenie naszych obwodów, na tym skorzystają. 

Od kilku lat poruszany jest również temat chłodni, a co za nim idzie również temat sprzedaży bezpośredniej. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Koła do zakupu chłodni o ile pozwolą na to środki, oraz do wprowadzenia sprzedaży bezpośredniej po uprzednim zapewnieniu jej obsługi. Często padało z sali stwierdzenie, że chłodnia w kole by się przydała, nawet na własny użytek. Też tak uważam. Z kolei jak już chłodnia by była, to czemu nie miała by na siebie zarabiać? Jeżeli miał by to być wpływ rzędu 15 tysięcy złotych rocznie (przykładowe wyliczenie na podstawie zeszłego sezonu przy sprzedaży 1/3 pozyskanych tusz) to uważam, że jest to korzystne. 

Oczywiście nie obyło się bez tematu prac na rzecz koła czy pilnowania upraw. Zarówno na prace jak i do pilnowania zasiewów jeżdżą ciągle te same osoby. Brak zaangażowania w te czynności odbija się na całym kole, zwłaszcza na jego finansach. Na szczęście wiosenne szkody nie miały w tym roku takiego rozmiaru, jak w zeszłym. Ponawiam prośbę o pojawianie się na pracach, zwłaszcza jeśli informuję o wywożeniu czy stawianiu dużych ambon, ponieważ jak mi przyjedzie 5 osób to za wiele sami nie zrobimy. Przypominam również o potwierdzaniu obecności. Bywa tak, że przygotowuję coś na po pracach, czy to ciasto, czy drugie śniadanie. Jak zadeklaruje się 5 osób a przyjedzie 15 to w jakiej to sytuacji stawia mnie, jako organizatora? Razem z podłowczym podjęliśmy decyzję, że osoba, która nie potwierdzi swojej obecności nie będzie brała udziału w pracach, tak jak w przypadku polowań zbiorowych. A potwierdzić można na wiele sposobów, czy to w aplikacji, czy to telefonicznie, czy sms, messenger albo whatsapp...a nawet mailowo. 

Tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca. 
Dziękuję za przybycie, za rozmowę oraz za zaufanie względem Zarządu. 

Darz Bór!
~Łowczy

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 31 Maja 2021, 11:34

Zapraszam na strzelnicę

Koleżanki, Koledzy! 

W dniu 13.06 od godziny 14:00 zapraszam na strzelanie połączone ze szkoleniem z zasad bezpieczeństwa. 
Strzelanie odbędzie się na strzelnicy ZO PZŁ w Toruniu przy ulicy Poznańskiej 347.

Darz Bór.

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 29 Maja 2021, 09:53

Prace gospodarcze

Kolejna sobota minęła nam na ciężkiej pracy. Miało być mniej niż w zeszłym tygodniu, jednak tak się rozkręciliśmy, że zeszło nam znowu do południa...

Z racji sporej ilości osób udało nam się postawić przewróconą przez wiatr ambonę numer 13. Było ciężko, ale przy użyciu ciągnika rolniczego z TURem obyło się bez jej dźwigania. 

Następnie wywieźliśmy dwie zwyżki na pola celem ochrony upraw. 
Jedną postawiliśmy na ścianie lasu między amboną 15 a 16 w miejscu starej drabiny opartej o drzewo. Drugą ustawiliśmy bliżej wsi Leszcz na polu u rolnika (obsiane kukurydzą po zeszłorocznej kukurydzy). 

W tak zwanym między czasie udało nam się okorować kilka słupów świerkowych pod przyszłe ambony. Pozostały jeszcze dwa do okorowania - kto chętny proszę się zgłaszać. 

Jak widać nie próżnujemy. Pilnowanie upraw to u nas priorytet. Patrząc na wiele składowych - czy to niską cenę tusz w skupie, czy ograniczenia związane z ASF, czy też wahające się ceny zbóż, staramy się wspólnymi siłami zmniejszać powstające na polach szkody. Wiemy, że każdy z rolników wkłada w ich uprawę dużo czasu, pieniędzy i serca, dlatego tak chętnie podejmujemy się ich ochrony.

Przypominam, że ciągle są pola wymagające przypilnowania. Praktycznie na całych obwodach występują jeszcze uprawy kukurydzy, która jeszcze nie wyszła z ziemi, oraz buraków, które lada moment zaczną być wybierane przez dziki. Proszę o skrupulatne ich pilnowanie. 


Z racji na zbliżające się Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się 30 maja o godzinie 10:00 w DCK w Zamku Bierzgłowskim, na najbliższą sobotę nie planuję prac. 


Przybyłym serdecznie dziękuję. Dziękuję również za pojawianie się osób z prac zwolnionych (czy to z powodu wieku czy też z innych powodów). Miło nam, młodym, gościć naszych starszych kolegów.

Darz Bór!
~Łowczy

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 24 Maja 2021, 11:29