Szukaj:
Ważne zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, 10 września br. zmienił obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Koniecznie zapoznajcie się z nowościami. 

Rozporządzenie w sprawie zmian pojawiło się 19 września br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782 . Znajdziecie go w poniższym linku i załączniku na dole strony: dziennikustaw.gov.pl

Zmiany dotyczą m.in. następujących kwestii:

polowania indywidualnego,

używania noktowizji i termowizji,

definicji polowania zbiorowego,

polowania na zwierzynę wsiedloną,

obecności psów na stanowisku myśliwego podczas polowania zbiorowego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 września br., z wyjątkiem § 1 pkt 15 i 17–19, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 23 Września 2019, 10:36

Hubertus Okręgu Toruńskiego 2019

Koleżanki, Koledzy!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, iż tegoroczne obchody patrona myśliwych, św. Huberta, odbędą się w dniach 2-3 listopada 2019 roku w Brodnicy.

Pierwszego dnia obchodów planuje się wspólne polowanie przedstawicieli kół okręgu toruńskiego, drugiego dnia mszę świętą wszystkich myśliwych w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy.

Gospodarzami wspólnego polowania hubertowskiego pod nazwą "Łowy Brodnickie 2019" będą koła łowieckie dzierżawiące obwody w powiecie brodnickim i nowomiejskim. 

Dnia 2 listopada planowana jest wspólna zbiórka myśliwych w miejscowości Rytebłota o godzinie 8:00. Następnie będzie odprawa i dojazd na miejsce polowania. Po zakończeniu polowania o godzinie 14:00 w miejscu zbiórki odbędzie się wspólny pokot zakończony biesiadą przy ognisku.
Dnia 3 listopada o godzinie 17:00 w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy odprawiona zostanie msza święta hubertowska.

Odpłatność za udział w polowaniu hubertowskim wyniesie około 80zł/osobę. Dla chętnych istnieje możliwość wykupienia noclegu w miejscu zbiórki ("Rytebłota Resort&Spa").
Osoby chętne do wzięcia udziału w polowaniu hubertowskim proszę o kontakt z kol. Łowczym Michałem. 

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 09 Września 2019, 13:59

Lisiarz Okręgu Toruńskiego

Komisja Ochrony Środowiska ZO PZŁ w Toruniu mając na uwadze dobro populacji gatunków chronionych, a szczególnie rzadkich gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych oraz zwierzyny drobnej, ogłasza konkurs na: LISIARZA OKRĘGU TORUŃSKIEGO oraz "Zasłużonego dla przyrody ojczystej okręgu toruńskiego".


Zgłoszenia myśliwych chcących wziąć udział w konkursie będą przyjmowane w siedzibie ZO PZŁ w Toruniu, ul. Świętopełka 26, 87-100 Toruń do 30.11.2019r. według załączonego wzoru. Sposób weryfikacji pozyskanych drapieżników będzie zależał od zasad panujących w poszczególnych kołach łowieckich.
Zaleca się tworzenie dokumentacji fotograficznej pozyskanych osobników.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który przesyłamy w załączeniu.

Zdobywca tytułu Lisiarza Okręgu Toruńskiego zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową w postaci broni myśliwskiej. Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska ZO PZŁ w Toruniu kol. Paweł Rzymyszkiewicz, tel. kom. 501094445.

Regulamin konkursu na Lisiarza

Załącznik nr 1 do konkursu lisiarza

Załącznik nr 2 do konkursu lisiarza

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 09 Września 2019, 13:54

Zbieramy podpisy pod projektem ustawy

Polski Związek Łowiecki chce przywrócenia prawa, które pozwalało polskim myśliwym wychodzic na polowania razem z dziećmi. W tym celu PZŁ wystąpił do Marszałka Sejmu z projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (patrz załącznik) wraz z 1000 podpisów obywateli go popierających został złożony przez Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej do Marszałka Sejmu. 2 sierpnia br. Marszałek Sejmu wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia dotyczącego naszego projektu obywatelskiego (patrz załącznik). Oznacza to, że możemy rozpocząć zbieranie 100 000 podpisów popierających nasz projekt ustawy.

Jak składać podpisy

Każdy myśliwy lub sympatyk myślistwa, który popiera naszą inicjatywę ustawodawczą powinien wypełnić formularz (patrz załącznik) odręcznie, podać w nim swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL oraz własnoręcznie się podpisać. Formularze będą dostępne w Zarządach Okręgowych, kołach łowieckich i podczas wydarzeń o tematyce myśliwskiej na stoiskach Polskiego Związku Łowieckiego. Formularz można też pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i wysłać do najbliższego Zarządu Okręgowego z dopiskiem petycja.

Dlaczego warto nas wesprzeć

Znowelizowany w zeszłym roku zapis ustawy 42aa pkt 15. ustawy Prawo łowieckie łamie nasze konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców (art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Myśliwi chcieliby poprzez wspólne polowania nauczyć swoje dzieci kultury i tradycji nie tylko łowieckiej, ale ogólnie rzecz ujmując polskiej. Myślistwo towarzyszy nam od setek lat i jest spójne z naszą tożsamością narodową. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zatraciliśmy ją z różnych względów, ale chcielibyśmy ją odtworzyć właśnie przez czynną edukację dzieci i młodzieży.

Ponadto poprzez polowania, możemy uczyć nasze dzieci przyrody i wszystkiego co się z nią wiążę, czyli m.in. ochrony środowiska, nauki o gatunkach, prawidłowego zachowania w lesie, szacunku dla fauny i flory. Jesteśmy przekonani, że taka nauka, nazwijmy ją empiryczną, jest o wiele skuteczniejsza niż książkowa i jest cenną lekcją o otaczającym świecie.

Zachęcamy do przeczytania odezwy do myśliwych (patrz załącznik) Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca, w której wyjaśnia czemu zmiana ustawy jest konieczna. Czekamy na Wasze podpisy do końca sierpnia.

Projekt Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

Postanowienie Marszałka Sejmu

Formularz do podpisu

Odezwa Prezesa NRŁ w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczejNapisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 16 Sierpnia 2019, 13:15

Prezentacja PLW dotycząca ASF

Koleżanki, Koledzy! 

Zamieszczam prezentację przekazaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu, panią Dorotę Stankiewicz.
Proszę o zapoznanie się z zawartymi w niej informacjami odnośnie afrykańskiego pomoru świń oraz zasadami bioasekuracji

Uwaga! Prezentacja zawiera zdjęcia nieodpowiednie dla dzieci!

Darz Bór!

ASFmysliwiczerwiec2019r.ppt

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 19 Lipca 2019, 08:26