Szukaj:
Kurs na selekcjonerów samców zwierzyny płowej

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu przesyła program tegorocznego kursu na uprawnienia selekcjonerskie.

Program kursu na selekcjonera 2020 r.pdf

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 19 Czerwca 2020, 22:58

PILNE! Guz mózgu zabija Mateusza. Czas na ratunek do 27 kwietnia!

Mateusz ma dopiero 10 lat, a w jego głowie tyka bomba. Wszystko jest nie tak, jak chcieliśmy. Już prawie udało się lekarzom zwalczyć guza, rokowania były bardzo dobre i wydawało się, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. 13 lutego na nowo zawalił nam się świat. Musimy wyjechać – teraz, kiedy wszystkie granice zamknięte, musimy dotrzeć do lekarzy, którzy potrafią uratować życie naszego dziecka. Operacja w Stanach Zjednoczonych to w tej chwili jedyna szansa dla Mateusza!

W Polsce nigdy nie uratowano dziecka ze wznową guza mózgu NSGCT. W Stanach Zjednoczonych tak! 13 lutego dowiedzieliśmy się, że markery nowotworowe rosną i guz dał przerzuty. Teraz przy wznowie, szanse na wyleczenie w Polsce są równe zeru! Życie naszego dziecka wyceniono na 4 miliony złotych. Nie mamy innego wyjścia, dlatego wołamy o ratunek!

Koleżanki i Koledzy myśliwi! 

Jako koło chcemy włączyć się w zbiórkę pieniędzy na leczenie Mateusza, który de facto jest mieszkańcem naszych obwodów, bo pochodzi z podtoruńskiego Przysieka, co motywuje nas jeszcze bardziej do działania!
Wielu naszych znajomych włączyło się już w akcję, włączmy się i MY!

Proszę was, kto ma możliwość, o wpłaty nawet symbolicznej kwoty na leczenie!

Wpłaty proszę dokonywać na nasze konto bankowe: 24 1020 5011 0000 9302 0013 2415 z dopiskiem: 'Pomoc dla Mateusza' do dnia 21 kwietnia.

22 kwietnia przekażemy wpłacone pieniądze wraz z darowizną od koła na konto zbiórki. 

Nie bądźmy obojętni!

Darz Bór! 

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 17 Kwietnia 2020, 11:33

Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20.

Treść rozporządzenia

Źródło - pzlow.pl

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 12 Kwietnia 2020, 08:48

Życzenia Świąteczne


Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 10 Kwietnia 2020, 22:09

Rozliczenie godzin przepracowanych na rzecz koła

Zgodnie z uchwałą WZ Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania przypominam o obowiązku sporządzenia i przekazania do kolegi Łowczego protokołów z wykonanych prac gospodarczych. Protokoły należy wrzucać do skrzynki pocztowej przed domem kolegi Łowczego. 

Zgodnie z w.w uchwałą opłatę za niewykonane godziny prac gospodarczych należy uiścić w przeciągu 14 dni od poinformowania myśliwego o ilości tychże godzin.

Stawka zamienna za jedną godzinę prac gospodarczych pozostała bez zmian i wynosi 10 złotych.

Załączam wzór protokołu z wykonanych czynności gospodarczych.

protokol_czynnosci_gospodarczych.pdf

protokol_czynnosci_gospodarczych.docx

Darz Bór!

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 02 Kwietnia 2020, 08:00