Szukaj:
Zbieramy podpisy pod projektem ustawy

Polski Związek Łowiecki chce przywrócenia prawa, które pozwalało polskim myśliwym wychodzic na polowania razem z dziećmi. W tym celu PZŁ wystąpił do Marszałka Sejmu z projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (patrz załącznik) wraz z 1000 podpisów obywateli go popierających został złożony przez Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej do Marszałka Sejmu. 2 sierpnia br. Marszałek Sejmu wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia dotyczącego naszego projektu obywatelskiego (patrz załącznik). Oznacza to, że możemy rozpocząć zbieranie 100 000 podpisów popierających nasz projekt ustawy.

Jak składać podpisy

Każdy myśliwy lub sympatyk myślistwa, który popiera naszą inicjatywę ustawodawczą powinien wypełnić formularz (patrz załącznik) odręcznie, podać w nim swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL oraz własnoręcznie się podpisać. Formularze będą dostępne w Zarządach Okręgowych, kołach łowieckich i podczas wydarzeń o tematyce myśliwskiej na stoiskach Polskiego Związku Łowieckiego. Formularz można też pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i wysłać do najbliższego Zarządu Okręgowego z dopiskiem petycja.

Dlaczego warto nas wesprzeć

Znowelizowany w zeszłym roku zapis ustawy 42aa pkt 15. ustawy Prawo łowieckie łamie nasze konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców (art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Myśliwi chcieliby poprzez wspólne polowania nauczyć swoje dzieci kultury i tradycji nie tylko łowieckiej, ale ogólnie rzecz ujmując polskiej. Myślistwo towarzyszy nam od setek lat i jest spójne z naszą tożsamością narodową. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zatraciliśmy ją z różnych względów, ale chcielibyśmy ją odtworzyć właśnie przez czynną edukację dzieci i młodzieży.

Ponadto poprzez polowania, możemy uczyć nasze dzieci przyrody i wszystkiego co się z nią wiążę, czyli m.in. ochrony środowiska, nauki o gatunkach, prawidłowego zachowania w lesie, szacunku dla fauny i flory. Jesteśmy przekonani, że taka nauka, nazwijmy ją empiryczną, jest o wiele skuteczniejsza niż książkowa i jest cenną lekcją o otaczającym świecie.

Zachęcamy do przeczytania odezwy do myśliwych (patrz załącznik) Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca, w której wyjaśnia czemu zmiana ustawy jest konieczna. Czekamy na Wasze podpisy do końca sierpnia.

Projekt Komitetu Krzewienia Tradycji Łowieckiej

Postanowienie Marszałka Sejmu

Formularz do podpisu

Odezwa Prezesa NRŁ w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczejNapisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 16 Sierpnia 2019, 13:15

Prezentacja PLW dotycząca ASF

Koleżanki, Koledzy! 

Zamieszczam prezentację przekazaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu, panią Dorotę Stankiewicz.
Proszę o zapoznanie się z zawartymi w niej informacjami odnośnie afrykańskiego pomoru świń oraz zasadami bioasekuracji

Uwaga! Prezentacja zawiera zdjęcia nieodpowiednie dla dzieci!

Darz Bór!

ASFmysliwiczerwiec2019r.ppt

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 19 Lipca 2019, 08:26

Wysokość składki do koła

Koleżanki, Koledzy!

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „WINIEC” w Toruniu z dnia 19 maja 2019 roku zmieniającą treść uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego “Wieniec” w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania przypominam:

  • Od 1 czerwca 2019 roku wysokość składki do koła wynosi 480 złotych,
  • Osoby, które ukończyły 70 lat, uprawnione są do płacenia połowy składki, tj 240 złotych,
  • Składkę opłacamy do 31 grudnia za sezon trwający (termin taki sam jak składka do PZŁ),
  • Zmiany obowiązują od 1 czerwca 2019, więc za obecny sezon 2019/2020 płacimy 460 złotych.

Osoby, które opłaciły składkę za ten sezon przed podpisaniem uchwały, czyli w wysokości 360 złotych, proszone są o dopłacenie różnicy, czyli 100 złotych, z zachowaniem powyższego terminu płatności. 

Przypominam o mobilizacji w płaceniu składki. W przypadku braku płatności na czas, zarząd koła będzie wzywał do opłacenia jej a następnie wyciągał konsekwencje. 

Treść uchwały dostępna jest pod tym adresem.

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 31 Maja 2019, 13:20

Druki do wypełnienia

Koleżanki, Koledzy!

Zamieszczam druki o nadanie uprawnień do systemu informatycznego PZŁ oraz o wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.

Druk o nadanie uprawnień do systemu informatycznego PZŁ należy wypełnić czytelnie, podając wszystkie dane a jako rolę w systemie zaznaczyć 'Myśliwy'. Wypełniony druk należy złożyć do Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu, ul. Świętopełka 26.
nadanie_uprawnien_PZL.pdf

Wniosek o wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną należy wypełnić czytelnie, zwłaszcza wpisując adres email. Druk należy złożyć do kolegi Sekretarza.
Taki wniosek poniekąd wymógł na nas nowy statut, gdyż wymaga on aby wszelkie zawiadomienia, w tym o walnych zgromadzeniach, były wysyłane drogą pocztową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a każdy taki list swoje kosztuje. 
zgoda na edokument (2).pdf


Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 23 Maja 2019, 11:54

Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Koleżanki, Koledzy! 

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu z dnia 19.05.2019 roku przypominam, iż od dnia dzisiejszego obowiązują nowe miejsca wyłożenia książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Zarówno dla obwodu 135 "Wrzosy" jak i obwodu 137 "Zamek Bierzgłowski" książka wyłożona jest przy leśniczówce w Olku. 

Dodatkowo proszę o zwracanie uwagi do której książki się wpisujecie, aby nie było wpisów z obwodu 135 w książce na obwód 137 i odwrotnie. 
Dostaliście aktualne mapy od kolegi Łowczego więc proszę z nich korzystać.

Darz Bór! 

Napisane przez Łukasz Pawłowski w dniu 21 Maja 2019, 14:02