Szukaj:

Bieżące informacje

Zarząd Okręgowy w Toruniu prosi Koleżanki i Kolegów, którzy nie złożyli karty danych (załącznik) ze zdjęciem do wymiany legitymacji PZŁ proszeni są o dostarczenie w.w dokumentów do biura ZO najpóźniej do dnia 31 sierpnia br.

W związku z coraz częstszymi przypadkami występowania w środowisku przyrodniczym hybryd wilka z psem obliguje się myśliwych do niezwłocznego powiadamiania zarządu o zaobserwowanych w naszych łowiskach osobnikach mieszanych.
Jest to niezbędne w celu podjęcia szybkich działań, polegających na usunięciu ze środowiska takich osobników.
Likwidacja hybrydy wilka i psa domowego z populacji dziko występujących wilków jest zgodna z zaleceniami rekomendacji numer 173 (2014) Stałego Komitetu w ramach Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, przyjętej w dniu 5 grudnia 2014 roku w sprawie "hybrydyzacji między dzikimi wilkami a psami domowymi".
Ww. działania są niezbędne w celu wyeliminowania zagrożenia dla czystości populacji wilka w Polsce.

W związku z nowelizacją ustawy - Prawo Łowieckie, przypominamy, że od 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42aa pkt 15 zabrania się wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia. Za nieprzestrzeganie cytowanego przepisu ustawy przewidziane są konsekwencje karne w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jednocześnie wymagamy, aby wszelkiego rodzaju wywiady oraz udział w programach, gdzie poruszane są elementy związane z gospodarką łowiecką, a w szczególności z wykonywaniem polowania były konsultowane z Zarządem Okręgowych bądź z rzecznikiem prasowym Toruńskiej Organizacji Łowieckiej, kol. Michałem Przepierskim. Uczulamy także, aby z rozwagą publikować na portalach internetowych oraz stronach www zdjęć lub filmów przedstawiających sceny z polowań.

Przypominamy o intensywnym odstrzale dzików, celem zapobiegnięcia przedostania się ASF na zachodnie tereny Polski.

Informujemy, że w dniach 6 - 10 sierpnia br. strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Toruniu będzie nieczynna.

W dniu 2 września odbędą się zawody pn. "Sąsiedzi na strzelnicy". Proszę o mobilizację Koleżanki i Kolegów młodszych wiekiem o zgrupowanie reprezentacji. Przewidziane wsparcie Zarządu.

Darz Bór!