Szukaj:

Budżet Obywatelski Powiatu Toruńskiego

Koło Łowieckie "Wieniec" Toruń chętnie przyłącza się do działań proekologicznych.
I tym razem, wspólnie z Fundacją Leśna Droga, pragniemy zaprosić mieszkańców powiatu toruńskiego do głosowania na projekt numer 7: PSZCZELE AUTOSTRADY - REKULTYWACJA NIEUŻYTKÓW Z WARSZTATAMI EDUKACYJNYMI.

Projekt zakłada wykonanie pszczelich autostrad (pasów łąk kwietnych), budowa i montaż hoteli dla owadów zapylających oraz przeprowadzenie warsztatów z instruktażem proekologicznej rekultywacji nieużytków. Miejsca realizacji to Gutowo, Zarośle Cienkie, Olek, gm. Zławieś Wielka i Łysomice, w tym tereny dzierżawione przez nas od Nadleśnictwa Toruń. Tak, my też dołożymy do tego cegiełkę! Czym jest Budżet Obywatelski?
To wydzielona część budżetu Powiatu Toruńskiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 250 tys. złotych, w tym:
- na realizację projektów w puli lokalnej - 120 000 zł,
- na realizację projektów w puli powiatowej - 130 000 zł.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?
Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu powiatu. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój powiatu!

Kto może wziąć udział?
W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec powiatu. W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą małoletnią, która w chwili rozpoczęcia realizacji projektu nie ukończyła 18. roku życia realizatorem projektu jest rodzic/opiekun prawny lub osoba przez niego wskazana zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu zgłoszenia projektu.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?
Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos