Szukaj:

Druki do wypełnienia

Koleżanki, Koledzy!

Zamieszczam druki o nadanie uprawnień do systemu informatycznego PZŁ oraz o wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.

Druk o nadanie uprawnień do systemu informatycznego PZŁ należy wypełnić czytelnie, podając wszystkie dane a jako rolę w systemie zaznaczyć 'Myśliwy'. Wypełniony druk należy złożyć do Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu, ul. Świętopełka 26.
nadanie_uprawnien_PZL.pdf

Wniosek o wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną należy wypełnić czytelnie, zwłaszcza wpisując adres email. Druk należy złożyć do kolegi Sekretarza.
Taki wniosek poniekąd wymógł na nas nowy statut, gdyż wymaga on aby wszelkie zawiadomienia, w tym o walnych zgromadzeniach, były wysyłane drogą pocztową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a każdy taki list swoje kosztuje. 
zgoda na edokument (2).pdf