Szukaj:

Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań

Koleżanki, Koledzy!

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków koła z dnia 19 maja 2019 roku w dniu 27 października 2019 roku wprowadziliśmy elektroniczną książkę ewidencji polowań. Do tego celu użyliśmy modułu EKEP dostępnego w systemie dla Kół Łowieckich wydanym przez Polski Związek Łowiecki. 

Krótkie szkolenie z użytkowania książki oraz jej działanie przedstawiliśmy na szkoleniu w dniu 27 października. 

Osoby chcące poszerzyć wiedzę z użytkowania książki oraz te, których nie było na szkoleniu, mogą się zapoznać z dokumentacją do systemu dostępną na stronie ekep.eu

W przypadku problemów czy błędów proszę o kontakt z kolegą Michałem (608-243-998) bądź kolegą Łukaszem (722-206-469).