Szukaj:

I po Walnym Zgromadzeniu...

Koleżanki, Koledzy!

Jak dobrze wiecie, Ci co byli i Ci, co nie byli, wczoraj odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu. Dzień jakże ważny pod względem politycznym, religijnym jak i dla naszego koła. O tyle samo Walne Zgromadzenie jest dniem wyjątkowym co w połączeniu z wyborami zarządu daje dzień, którego nie można opuścić.

Było nas 29 na 44 członków więc WZ było jak najbardziej prawomocne. Program zebrania mieliśmy bardzo długi, lecz od samego początku szło nam to bardzo sprawnie dzięki przewodniczącemu, Mirkowi.

Po sprawozdaniach Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej, wielu podziękowaniom i życzeniom, przyszedł ten najbardziej wyczekiwany czas, mianowicie wybory.

Wielkim zaskoczeniem był fak, iż na posadę prezesa był tylko jeden kandydat - obecny prezes, Jan Ginter. Większością głosów został mianowany prezesem na kolejną kadencję.

Po wskazaniu przez prezesa kandydatów na resztę stanowisk - a nie ma się co dziwić że zmian wielkich nie było - w wyniku głosowania WZ zatwierdziło wybór prezesa.

Wielkie zmiany były zaś w Komisji Rewizyjnej. Z 5 członków KR ustanowiliśmy że nowy skład KR będzie składał się z 3 osób. Było wielu chętnych, lecz bezapelacyjną przewagą wybraliśmy trzy doświadczone w tym osoby.

I tak:

Zarząd:
Prezes: Jan Ginter
Łowczy: Edward Kołtun
Skarbnik: Jarosław Stępniewski
Sekretarz: Roman Łaskowski
Zastępca łowczego: Jarosław Romanowski
Zastępca łowczego: Michał Gerc

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Grzegorz Nalazek
Członek: Adam Lewandowski
Członek: Tomasz Pniewski

Jak sami widzicie, w Zarządzie zmian wielkich nie ma. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Kolega Grzegorz został wybrany przewodniczącym KR, natomiast w jego miejsce do Zarządu wszedł Kolega Michał, któremu serdecznie gratulujemy!

Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej, na nową kadencję życzymy samych sukcesów!

Gratulujemy!
Darz Bór.