Szukaj:

Informacje finansowe

W związku z koniecznością nabycia przez nasze koło kasy fiskalnej i rozliczeń finansowych prowadzonych w innym systemie, zarząd koła zdecydował że wpłaty za tusze przyjmował będzie tylko w postaci przelewów na nasze konto z podaniem nazwiska myśliwego, rodzaju tuszy i wagi. Na każdą tuszę osobny przelew.

Dla kolegów posiadajacych premie z tytułu odstawy tuszy do odbioru są PIT w celu dalszego rozliczenia. W tej sprawie wskazany kontakt z kol. Darkiem Zimnym.