Szukaj:

Inwentaryzacja dzika zakończona

Ponad 144 tysiące sztuk – tyle wynosi liczebność dzików w całym kraju. Do Ministerstwa Środowiska trafiło sprawozdanie z ogólnopolskiej inwentaryzacji dzika na terenach obwodów łowieckich.

Ministerstwo Środowiska, zleciło inwentaryzację dzików, która ma między innymi związek z zagrożeniem występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jej celem było uzyskanie informacji o wielkości populacji dzików i jej rozmieszczenia w Polsce. Inwentaryzacja pokazała, że Polski Związek Łowiecki (PZŁ) wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie sanitarnego odstrzału dzików.

„INWENTARYZACJA DZIKÓW TRWAŁA OD 15 PAŹDZIERNIKA DO 6 LISTOPADA NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH. DZIŚ OGŁOSZONO JEJ EFEKTY, Z KTÓRYCH WYNIKA, ŻE MAMY PONAD 140 TYSIĘCY SZTUK DZIKA, CO PRZEKŁADA SIĘ NA 0,5 SZT. NA KM2” – POWIEDZIAŁ ANDRZEJ KONIECZNY, PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA.

WICEMINISTER ANDRZEJ SZWEDA-LEWANDOWSKI DODAŁ, ŻE OBECNIE INWENTARYZACJA JEST PROWADZONA TAKŻE W 8 PARKACH NARODOWYCH, KTÓRE SĄ POŁOŻONE W STREFIE ZAGROŻONEJ ASF. „JEJ WYNIKI BĘDĄ ZNANE DO 30 LISTOPADA. DOPIERO WTEDY BĘDZIEMY MIELI PEŁNY OBRAZ INWENTARYZACJI NA WSCHÓD O WISŁY” – PODKREŚLIŁ WICEMINISTER SZWEDA-LEWANDOWSKI.

Wiceminister Andrzej Konieczny zwrócił również uwagę, że silny wzrost wielkości populacji dzika nastąpił po 2008 roku, kiedy zaniechano jego odstrzału.

„W TEJ CHWILI MY JAKO RZĄD RATUJEMY POLSKI PRZEMYSŁ PRZETWÓRSTWA MIĘSA I HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ. RZĄD PO-PSL BŁĘDNYMI DECYZJAMI DOPROWADZIŁ DO WZROSTU POPULACJI DZIKÓW, PRZEZ CO STANĘLIŚMY W OBLICZU PROBLEMU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA ASF. NA DZIAŁANIA NASZYCH POPRZEDNIKÓW ZŁOŻYLIŚMY ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZANIEDBAŃ I ZANIECHAŃ” – POINFORMOWAŁ WICEMINISTER KONIECZNY.

Liczebność dzików w całym kraju oszacowano na poziomie 144 079 szt. Najmniej dzików stwierdzono w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa (3 344 szt.) oraz RDLP Kraków (3 902 szt.). Najliczniej występują one natomiast w RDLP Katowice (12 746 szt.) oraz RDLP Olsztyn (12 728 szt.). Uśrednione zagęszczenie dla całego kraju wyniosło 0,5 szt./km2.

dziki-PZL

Inwentaryzacja dzików była prowadzona od 15 października do 6 listopada 2016 r. Wzięło w niej udział ponad 85 tys. osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: Polskiego Związku Łowieckiego, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, pracownicy Zakładów Usług Leśnych (10%) oraz innych organizacji i instytucji.

– TA INWENTARYZACJA WYKAZAŁA RÓWNIEŻ, ŻE ZAANGAŻOWANIE POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO I LASÓW PAŃSTWOWYCH POZWOLIŁO UZYSKAĆ BEZPIECZNY ZALECANY POZIOM POPULACJI DZIKA DLA CAŁEJ POLSKI. CHCĘ PODKREŚLIĆ, ŻE TE PODMIOTY ZABEZPIECZAJĄ WŁAŚCIWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO I ŻYWNOŚCIOWEGO POLSKI” – ZAZNACZYŁ WICEMINISTER KONIECZNY.

Za www.agri-24.pl.