Szukaj:

Kasa fiskalna

W związku z obowiązkiem prowadzenia kasy fiskalnej, wprowadza się następujące zasady rozliczania z kołem za zwierzynę wziętą na użytek własny. Zasady te są niezbędne do prawidłowego prowadzenia kasy fiskalnej i uporządkowanej księgowości.

  1. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto koła:
    PKO BP o/Toruń 24 1020 5011 0000 9302 0013 2415
  2. Zapłaty należy dokonać w terminie 7 dni od wykonania odstrzału
  3. Wprowadza się zasadę - jeden przelew za jedną sztukę zwierzyny
  4. Opis powinien być szczegółowy: rodzaj zwierzyny, waga, cena za kg, data pozyskania lub numer protokołu
  5. Wpłat należy dokonać z konta myśliwego (jeśli konto prowadzone jest dla małżonków wspólnie, to w opisie należy wymienić imię i nazwisko myśliwego)

~Zarząd