Szukaj:

Komunikaty

Koleżanki, Koledzy!

W związku z niską frekwencją na strzelaniu organizowanym przez koło proszę do końca lipca przedstawić aktualne zaświadczenie o przestrzeleniu broni. Brak przedstawienia zaświadczenia wiązać się będzie z wstrzymaniem wydawania odstrzału.

Proszę o terminowe zgłaszanie strzelonej zwierzyny - maksymalnie do 12 godzin od pozyskania (telefonicznie lub sms). Nie chcemy sytuacji, że komuś się po dwóch dniach przypomina o strzelonej zwierzynie.

Podstawą do wydania nowego upoważnienia do wykonywania polowania jest oddanie starego - kończącego się - odstrzału.

Proszę również o mobilizację w pracach na rzecz łowiska. Proszę nie zapominać o rozliczaniu się z przepracowanych godzin.

Kolega Sekretarz prosi o aktualizację danych osobowych. Jeśli ktoś zmienił nazwisko, adres zamieszkania czy numer telefonu powinien o tym powiadomić sekretarza aby odnotował stosowne zmiany w karcie ewidencyjnej myśliwego.
Ewidencji podlega również broń - wszelkie zmiany z tym związane (sprzedaż, zakup) powinny być również zgłoszone do sekretarza.
Prośba również o podanie bądź aktualizację adresu email - ułatwi nam to komunikację oraz przekazywanie informacji członkom koła.

Darz Bór!