Szukaj:

Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Koleżanki, Koledzy! 

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu z dnia 19.05.2019 roku przypominam, iż od dnia dzisiejszego obowiązują nowe miejsca wyłożenia książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Zarówno dla obwodu 135 "Wrzosy" jak i obwodu 137 "Zamek Bierzgłowski" książka wyłożona jest przy leśniczówce w Olku. 

Dodatkowo proszę o zwracanie uwagi do której książki się wpisujecie, aby nie było wpisów z obwodu 135 w książce na obwód 137 i odwrotnie. 
Dostaliście aktualne mapy od kolegi Łowczego więc proszę z nich korzystać.

Darz Bór!