Szukaj:

Kurs dla kandydatów 2022

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu podaje program tegorocznego kursu dla kandydatów do PZŁ, który rozpocznie się dnia 5 marca 2022 roku.

W związku z nadal niekorzystną sytuacją epidemiologiczną zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM, za wyjątkiem treningów strzeleckich.

Opłata za kurs wynosi 1845 zł płatna na konto ZO PZŁ w Toruniu: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2022 r. tytułem: „opłata za kurs + imię i nazwisko kursanta”.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest dokonanie terminowej wpłaty oraz przesłanie na adres zo.torun@pzlow.pl  adresu e-mail kandydata, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs oraz link do zdalnych wykładów.

Materiały szkoleniowe  w postaci m.in. literatury wspomagającej proces edukacyjny będą do odbioru w siedzibie ZO PZŁ w Toruniu ul. Świętopełka 26 – termin zostanie podany podczas zajęć organizacyjnych.

Program-kursu-dla-kandydatów-do-PZL-2022.pdf