Szukaj:

Kurs dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej

Informujemy, że kurs dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej odbędzie się w dniach 21-22, 28-29 maja oraz 4-5 czerwca 2022 r. w świetlicy Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu ul. Batorego 43/49. Początek zajęć każdego dnia od godz. 9:00. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest 3 letni staż w PZŁ.

Opłata za szkolenie wynosi 850 zł – powyższą kwotę należy przelać na konto bankowe ZO PZŁ w Toruniu (Santander Bank) 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 w tytule wpisując „imię i nazwisko – kurs selekcjonerski”, do dnia 18 maja br.

Program szkolenia zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej https://torun.pzlow.pl/

~ZO PZŁ Toruń