Szukaj:

Lisiarz Okręgu Toruńskiego

Komisja Ochrony Środowiska ZO PZŁ w Toruniu mając na uwadze dobro populacji gatunków chronionych, a szczególnie rzadkich gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych oraz zwierzyny drobnej, ogłasza konkurs na: LISIARZA OKRĘGU TORUŃSKIEGO oraz "Zasłużonego dla przyrody ojczystej okręgu toruńskiego".


Zgłoszenia myśliwych chcących wziąć udział w konkursie będą przyjmowane w siedzibie ZO PZŁ w Toruniu, ul. Świętopełka 26, 87-100 Toruń do 30.11.2019r. według załączonego wzoru. Sposób weryfikacji pozyskanych drapieżników będzie zależał od zasad panujących w poszczególnych kołach łowieckich.
Zaleca się tworzenie dokumentacji fotograficznej pozyskanych osobników.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który przesyłamy w załączeniu.

Zdobywca tytułu Lisiarza Okręgu Toruńskiego zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową w postaci broni myśliwskiej. Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska ZO PZŁ w Toruniu kol. Paweł Rzymyszkiewicz, tel. kom. 501094445.

Regulamin konkursu na Lisiarza

Załącznik nr 1 do konkursu lisiarza

Załącznik nr 2 do konkursu lisiarza