Szukaj:

Nowe miejsca polowania

Koleżanki, Koledzy, ważna zmiana!

Mając na uwadze postanowienia z walnego zgromadzenia, po konsultacjach z członkami koła, doszły nowe miejsca polowania: trzy w obwodzie 135 oraz jedno w obwodzie 137, i są to:

Papowo Osieki
Obszar obejmujący Osieki (część wsi Papowo Toruńskie).

Papowo Kościelna
Pola wzdłuż ulicy Kościelnej (pomiędzy ulicami Kanałową a Spółdzielczą).

Papowo pola
Obszar pól w Papowie Toruńskim z zachowaniem szerokiej granicy od lasu.


Łubianka pola
Pola w centrum Łubianki między ulicami: Zamkowa, Toruńska, Bydgoska, Turystyczna - Świętej Jadwigi.


Wyznając zasadę, iż to zarząd jest dla członków a nie członkowie dla zarządu, czekam na informacje od kolegów odnośnie zmian w naszych obwodach, czy to dodania jakiegoś nowego miejsca, postawienia lub przestawienia urządzenia (ambony, zwyżki, paśnika, podsypu, lizawki) czy zmian w systemie. Każdy pomysł wysłucham, przemyślę i coś w drodze rozmów na pewno z tego powstanie. 

Darz Bór!
~Łowczy