Szukaj:

O pozyskaniu dzika słów kilka

Koleżanki, Koledzy!

W te wolne od polowań zbiorowych weekendy zachęcam do poczytania kilku ciekawych informacji na temat pozyskania dzików.
Pierwszym materiałem jest "Zarządzanie populacją dzika w Polsce", drugim "Wpływ struktury pozyskania dzików na rozwój populacji i wielkości szkód łowieckich model Polski i Niemiecki". 
Są to krótkie opracowania pracowników PZŁ, SGGW w Warszawie, WSZŚ w Tucholi, UKW w Bydgoszczy i UP w Poznaniu.

Dowiedzieć się z nich można o rozwoju populacji dzika w minionych kilku sezonach, o czynnikach i ich wpływie na wielkość populacji, jak zarządzać populacją oraz przedstawiane są modele 'co by było gdyby...".

Ważnym elementem powyższych opracowań są wyciągnięte wnioski, m. in.

  • Obserwowany w ostatnich latach wzrost populacji dzików spowodowany jest głównie zaburzeniami hormonalnymi, które związane są przede wszystkim z migracją gatunku na tereny polne, pobieranym pokarmem oraz zmianami klimatycznymi. Czynniki te przekładają się bezpośrednio na wydłużenie okresu rui i obniżenie wieku płodności.
  • Nigdy nie należy strzelać do lochy prowadzącej, nawet wówczas gdy warchlaki nie potrzebują już mleka. Należy ją zachować ze względu na jej doświadczenie i zdolność przewodzenia stadu.
  • Zawsze strzelać do loch warchlaków, o ile nie są już matkami prowadzącymi. Za warchlaki należy uważać dziki do ukończenia 12 m-ca życia, a nie od dnia pierwszego kwietnia kolejnego roku.
  • Kilkuletnie lochy przyczyniają się do wzrostu populacji nie więcej niż o 20%. Redukcja stanu czarnej zwierzyny jest możliwa tylko, gdy udział pozyskanych warchlaków wynosi ok. 80%. Uzasadnione jest to wysoką liczbą młodzieży w populacji i stosunkowo wysokim przyrostem loch w tej kategorii wiekowej.
  • Klasa młodzieży ma dla reprodukcji znaczenie największe. Tylko przez intensywny odstrzał warchlaków i loszek przelatkowych, aż do pierwszego rzutu młodych myśliwy może mieć wpływ na dynamikę populacji czarnej zwierzyny.Jak to wygląda w naszym kole? Na dzień dzisiejszy, tj. 18 listopada, mamy pozyskanych 108 dzików (plan + odstrzał sanitarny).

Struktura pozyskanych dzików to praktycznie 1:1, a wynosi: samic pozyskano 53 sztuki, zaś samców 55 sztuk.

Średnia waga pozyskanych dzików to 37,5 kilogramów.

Optymalna struktura pozyskania według grup wiekowych powinna kształtować się następująco: warchlaki 40-60%, przelatki 20-40%, pozostałe (lochy i odyńce) do 20%.

U nas wygląda to jak na poniższym wykresie:

Jak widać przeważa pozyskanie dzików przelatkowych, które odbiega od zaleceń, jednak szczegółowo analizując pozyskanie w tym sezonie można zauważyć, że duża ilość pozyskanych przelatków jest z dolnej granicy tej grupy, co pozytywnie wpływa na budowanie poprawnej populacji. 

To o dzikach na tyle :)

Darz Bór!