Szukaj:

Obwód łowiecki numer 135 "Wrzosy"

Koleżanki, Koledzy! 

Pewnie znaczna część z was już wie, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. z połączenia obwodów 135 "Wrzosy" oraz 137 "Zamek Bierzgłowski" powstał jeden obwód, któremu przypisano numer 135. Stało się tak na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego numer XXIX/419/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Połączenie naszych obwodów w trakcie pracy komisji opracowującej nowe granice zasugerował Zarząd naszego koła. Z racji długoletniej dzierżawy tych obwodów takie posunięcie niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim odejdzie znaczna część niepotrzebnie podwajanej dokumentacji. Myśliwemu będzie wydawane jedno upoważnienie do wykonywania polowania i nie będzie on musiał się zastanawiać, w które upoważnienie wpisać pozyskaną zwierzynę (a i takie błędy się zdarzały). Samo prowadzenie gospodarki łowieckiej będzie o wiele prostsze, chociażby na przykładzie jelenia, którego poszczególne grupy migrowały między obwodami 137 i 135.

Nowy obwód 135 to obwód leśny, a jego kategoria to średni. Powierzchnia całkowita obwodu wynosi 10.645 hektarów, w tym powierzchnia wyłączeń z art. 26 Ustawy Prawo Łowieckie 474 hektary. Grunty leśne stanowią 5.672 hektary, natomiast grunty polne wynoszą 4.499 hektarów. 

Granica obwodu uległa nieznacznej zmianie. Pierwsza zmiana nastąpiła we wsi Doły Łążyńskie. W starym obwodzie 137 granica szła drogami polnymi (kolor niebieski), obecnie, w 135, granica idzie po drodze asfaltowej (kolor czerwony). 

Druga zmiana zaszła w Przysieku. Stara granica szła od wału przeciwpowodziowego, wzdłuż granicy powiatu toruńskiego do ulicy parkowej (kolor niebieski). Obecnie granica idzie wałem do ulicy Port Drzewny a następnie odchodzi w ulicę Parkową (kolor czerwony). 

Z racji połączenia obwodów zaktualizowana została numeracja sektorów. Jest to dość ważna zmiana. Zarówno w starym obwodzie 135 jak i starym obwodzie 137 numeracja sektorów zaczynała się od numeru 1. Aby nie wprowadzać zamieszania znaczną zmianą numeracja sektorów starego obwodu 135 zostaje bez zmian, czyli od numeru I (1) do numeru XIV (14), natomiast w numeracji sektorów starego obwodu 137 dodaliśmy 2 na początku numerów, tworząc numery od XXI (21) do XXVI (26). Sektor 0 pozostaje bez zmian. Zmianę obrazuje poniższa mapa.

Numeracja innych urządzeń jak ambony, zwyżki, paśniki czy lizawki nie ulega zmianie. 


Powyższe zmiany są już wprowadzone w system EKEP (widnieją tam dwa obwody: nowy 135 oraz stary 137). 


W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt.

Darz Bór! 
~Łowczy