Szukaj:

Odstrzał sanitarny na terenie obwodu 135 "Wrzosy"

Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer 15/2022 z dnia 7.09.2022 r. wprowadzony został, również u nas, odstrzał sanitarny dzików. Zgodnie z rozporządzeniem do pozyskania mamy 26 sztuk w terminie do 30 kwietnia 2023 roku. 

W związku z tym wstrzymany zostaje planowy odstrzał dzików na korzyść odstrzału sanitarnego!

Proszę zgłaszać się po upoważnienie do wykonywania polowania w ramach odstrzału sanitarnego oraz po znaczniki. 

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer 15/2022 z dnia 7.09.2022 r.


Sposób postępowania po pozyskaniu dzika w ramach odstrzału sanitarnego:

Dzik pozyskany w ramach odstrzału sanitarnego jest własnością myśliwego (użytek własny). Dzika pozyskanego w ramach odstrzału sanitarnego można oddać do punktu skupu.

Jakie dziki znakujemy?

 • Wszystkie (samice i samce).

Czynności przed patroszeniem:

 • Na tylnym prawym biegu założyć znacznik;
 • Zrobić zdjęcie dzika w całości, leżącego na lewym boku, tak, aby było widoczne, że ma znacznik;
 • Zrobić zdjęcie brzuchwiny (brzucha) tak aby było możliwe określenie płci oraz aby był widoczny numer znacznika;
 • Zrobić zdjęcie uzębienia umożliwiające określenie wieku;
 • Oznaczyć w systemie lokalizację lub spisać współrzędne GPS miejsca pozyskania.

Czynności po patroszeniu:

 • Patrochy zakopać, miejsce zdezynfekować;
 • Pozyskanie dzika zgłosić w systemie ZIPOD.

Na zaświadczeniu o badaniu lub kwicie MP ze skupu musi znajdować się numer znacznika!

Zdjęcia oraz zaświadczenie o badaniu/kwit MP należy niezwłocznie przesłać do mnie poprzez email/MMS/Messenger/WhatsApp lub dostarczyć osobiście.

Przykładowe zdjęcia:

Zdjęcie całego dzika z widocznym założonym znacznikiem.


Zdjęcie brzuchowiny z wyraźnie widocznymi narządami płciowymi oraz numerem znacznika.


Zdjęcie znacznika z bliska.


Zaświadczenie z podanym numerem znacznika.


Instrukcja wprowadzania pozyskanych dzików w aplikacji ZIPOD:

Z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu (komputer, tablet, telefon) wchodzimy na stronę https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443

Klikamy na przycisk 'Wprowadź nowe zgłoszenie'.

Ukaże się prosty formularz, w którym wypełniamy kolejno:

 • Datę odstrzału *
 • Lokalizację *
 • Czy dzik padły czy odstrzelony *
 • Typ odstrzału *
 • Numer obwodu łowieckiego
 • Numer znacznika
 • Czy zaobserwowano objawy chorobowe *
 • Wiek dzika *
 • Płeć dzika *
 • Przybliżona waga *
 • Opis, jeśli potrzeba
 • Zdjęcie *
 • Dane kontaktowe

Przy czym pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe!

Po poprawnym wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk 'Wyślij zgłoszenie'.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę, aby w systemie EKEP oraz ZIPOD miejsce pozyskania dzika (lokalizacja) były takie same. W przeciwnym razie może to powodować niepotrzebne nieporozumienie oraz potrącenia 20% ze zwrotu kosztów polowania i bioasekuracji.