Szukaj:

Okólnik

Koleżanki, Koledzy!

Poniżej kilka informacji z Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu.

1. Program tegorocznych obchodów dnia św. Huberta — p.n. „Łowy Brodnickie 2019”
I. Pierwszy dzień — 2 listopada 2019 r.
1. Godz. 7:45 — Zbiórka myśliwych — w miejscu Ryte Błota „Resort&Spa”:    
- Powitanie gości
- Omówienie organizacji polowania,
2. Godz. 8:10 - Rozjazd delegacji myśliwych do kół łowieckich,
3. Godz. 9:00 — Rozpoczęcie polowań w 13 obwodach (gospodarzy łowisk):
- Odprawa myśliwych w miejscu polowania,
4. Godz. 13:00 - Zakończenie polowań w obwodach,
5. Godz. 14:00 - Zbiórka myśliwych i uroczysty pokot w miejscu Ryte Błota „Resort&Spa”,
6. Godz. 15:00 Rozpoczęcie biesiady:
- pokaz wabienia jeleni,
- sygnały myśliwskie.
II. drugi dzień — 3 listopada 2019 r.
1. Godz. 16:30 — zbiórka pocztów sztandarowych przy wejściu do kościoła Matki Boskiej Fatimskiej w Brodnicy,
2. Godz. 17:00 — uroczysta msza św. Hubertowska.

2. Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, że wysokość składki członkowskiej do PZŁ na rok 2020 nie uległa zmianie i wynosi:
- składka normalna — 320,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł = 363,00 zł
- składka ulgowa — 160,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł = 203,00 zł - składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (na udokumentowanie tej ulgi prosimy dołączyć zaświadczenie o nauce lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia;
- składka ulgowa - 80,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł = 123,00 zł — składka ulgowa w wysokości 25% składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy.