Szukaj:

Ostatnie pożegnanie

Szanowne Koleżanki i Koledzy myśliwi

Koła łowieckiego "Wieniec" w Toruniu.

W poczuciu ogromnego żalu zawiadamiamy,

że dnia 12 lipca 2015 roku do krainy Wiecznych Łowów odszedł

wieloletni członek naszego koła, syn założyciela, wzór do naśladowania, nasz przyjaciel

Andrzej Napierski

„Gdy wybije mej śmierci godzina, pochowajcie mnie w kniei zielonej…

niech nade mną zaszumi gęstwina, hymn myśliwski radości minionej…
Kiedy wiosna radosna nastanie, niech nade mną pieśń głuszca posłyszę,
niech słonek miłosne chrapanie do snu moją mogiłę kołysze…
Gdy po letnim szaleństwie zieleni szczere złoto okryje konary,
gdy nadejdzie cudny czas jesieni, niech nade mną zagrają ogary…
Na ten głos mojej duszy tak miły żar zakipi w sercu wystudzonym- i ożyję,
i wstanę z mogiły, chwycę broń i polecę za gonem…”

~J. Eysmond, "Pieśń Myśliwca"