Szukaj:

Polowania zbiorowe

Koleżanki, Koledzy!

W związku, iż za chwilę na dobre zaczynamy sezon polowań zbiorowych, chciałbym przypomnieć o paragrafie 4 punkcie 6 uchwały Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „WIENIEC” w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2008r z późniejszymi zmianami w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowanie indywidualne oraz zasad wykonywania polowań indywidualnych, mówiący:

6. Zabrania się polowania indywidualnego w lesie na 7 dni przed planowanym tam polowaniem zbiorowym, chyba że Łowczy ustanowi inaczej.

Proszę o przestrzeganie w.w punktu uchwały. Obwody oraz rejony planowanego polowania zbiorowego są zamieszczone w planie polowań zbiorowych.

Zarówno plan jak i treści uchwał są dostępne na naszej stronie po zalogowaniu. 

Darz Bór!