Szukaj:

Polowanie dewizowe

Koleżanki, Koledzy!

W dniach od 2 do 5 sierpnia odbywać się będzie polowanie dewizowe na kozły.

Myśliwi koła mogą polować tylko na polach kukurydzy w miejscach wskazanych przez łowczego (pilne!).

~Łowczy