Szukaj:

Program zwalczania ASF, czyli o znakowaniu dzików

Dnia 4 lutego br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Najważniejszą, z naszego punktu widzenia, zmianą jest to, za jakie dziki przysługuje zwrot kosztów polowania i bioasekuracji.

Punkt 3.2.5.25. Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wywołującym afrykański pomór świń mówi:
Z wyjątkiem odstrzału sanitarnego, za odstrzelone dziki inne niż dorosłe samice dzika, dostarczone do punktu skupu lub zakładów, o których mowa powyżej, powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, lub dyrektorowi parku narodowego kwotę 350 zł brutto. 

Dziki, za które przysługuje zwrot kosztów, to:

 • warchlaki
 • przelatki
 • wycinki
 • odyńce

W rozróżnieniu na płeć i wagę wygląda to następująco:

 • samce - wszystkie
 • samice - do około 50kg / nie więcej niż 2 lata życia. 

Zwrot kosztów polowania i bioasekuracji przysługuje tylko za dziki odstawione do punktu skupu!


Przypominam zatem zasady znakowania tusz znacznikami PIW.

Czynności przed patroszeniem:

 • na tylnym prawym biegu (jego prawym) założyć znacznik;
 • przeciąć prawą małżowinę uszną;
 • zrobić zdjęcie dzika w całości - zdjęcie powinno zawierać widoczny znacznik oraz wyraźnie widoczną przeciętą małżowinę uszną;
 • zrobić zdjęcie dzika (brzuchowiny) tak, by można było kreślić płeć oraz aby był widoczny znacznik a jeżeli znacznik jest słabo widoczny to;
 • zrobić zdjęcie znacznika;
 • spisać współrzędne GPS;

Czynności po patroszeniu:

 • patrochy zakopać, miejsce zdezynfekować;
 • w przypadku odstawienia tuszy do punktu skupu podać numer znacznika aby był wpisany na dokumencie ze skupu;

Zdjęcia oraz dokument ze skupu należy w niezwłocznym czasie dostarczyć do mnie osobiście lub elektronicznie (MMS, email, Messenger, WhatsApp).

Jeżeli ktoś ma problem z wykonaniem zdjęć, skończyły mu się znaczniki lub nie pamięta jak znakować tusze to proszę o kontakt - chętnie udzielę informacji lub, w nadzwyczajnych przypadkach, przyjadę i pomogę. 


Przykładowe zdjęcia:

Zdjęcie całego dzika z widocznym założonym znacznikiem oraz wyraźnie widocznym przeciętym uchem.


Zdjęcie brzuchowiny z wyraźnie widocznymi narządami płciowymi oraz numerem znacznika.


Zdjęcie znacznika z bliska.


Zaświadczenie z podanym numerem znacznika.


Dla przypomnienia zasad bioasekuracji polecam film instruktażowy przygotowany przez PGL Lasy Państwowe: