Szukaj:

„Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń [...]”

W dniu wczorajszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Program ten nie zakłada zmian co do sposobu i kwoty wypłacanej w ramach zryczałtowanych kosztów  polowania i bioasekuracji, tj. 350 złotych za dziki inne niż dorosłe samice (czyli warchlaki, przelatki, wycinki i odyńce).

Ważną zmianą jest, jak już wcześniej zapowiadałem, konieczność zgłaszania odstrzelonego (lub znalezionego padłego) dzika w systemie informatycznym ZIPOD. Brak takiego zgłoszenia powoduje zmniejszenie kwoty przysługującej za dzika o 20%.

Zgodnie z uchwałą WZ z dnia 30.05.2021 roku w sprawie błędnego znakowania tusz dzików myśliwy, który nie dopełni obowiązku wykonania prawidłowej dokumentacji, zostanie obarczony kosztami straty zwrotu kosztów polowania i bioasekuracji. Uchwała ta tyczy się również powyższego zalecenia zgłaszania dzików przez system ZIPOD (jest to część wymaganej dokumentacji).

Proszę Koleżanki i Kolegów o rzetelne podejście do tematu. W tym przypadku nie mam wglądu w to, które dziki zostały zgłoszone, więc dowiadywał się będę o tym przy składaniu dokumentacji, a wtedy na zgłoszenie może być za późno. 

Jak zawsze w przypadku pytań czy wątpliwości proszę o kontakt.
~ Łowczy

Dziennik Ustaw, Poz. 844


Instrukcja wprowadzania pozyskanych dzików w aplikacji ZIPOD

 1.  Z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu (komputer, tablet, telefon) wchodzimy na stronę https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443

 2. Klikamy na przycisk 'Wprowadź nowe zgłoszenie'.

 3. Ukaże się prosty formularz, w którym wypełniamy kolejno:
  - Datę odstrzału *
  - Lokalizację *
  - Czy dzik padły czy odstrzelony *
  - Typ odstrzału *
  - Numer obwodu łowieckiego
  - Numer znacznika
  - Czy zaobserwowano objawy chorobowe *
  - Wiek dzika *
  - Płeć dzika *
  - Przybliżona waga *
  - Opis, jeśli potrzeba
  - Zdjęcie *
  - Dane kontaktowe

  Przy czym pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe!

 4. Po poprawnym wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk 'Wyślij zgłoszenie'.

 5. Uwaga! Należy zwrócić uwagę, aby w systemie EKEP oraz ZIPOD miejsce pozyskania dzika (lokalizacja) były takie same. W przeciwnym razie może to powodować niepotrzebne nieporozumienie oraz potrącenia 20% ze zwrotu kosztów polowania i bioasekuracji.


Poniżej przykładowo wypełniony formularz.