Szukaj:

Rozliczenie godzin przepracowanych na rzecz koła

Zgodnie z uchwałą WZ Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania przypominam o obowiązku sporządzenia i przekazania do kolegi Łowczego protokołów z wykonanych prac gospodarczych. Protokoły należy wrzucać do skrzynki pocztowej przed domem kolegi Łowczego. 

Zgodnie z w.w uchwałą opłatę za niewykonane godziny prac gospodarczych należy uiścić w przeciągu 14 dni od poinformowania myśliwego o ilości tychże godzin.

Stawka zamienna za jedną godzinę prac gospodarczych pozostała bez zmian i wynosi 10 złotych.

Załączam wzór protokołu z wykonanych czynności gospodarczych.

protokol_czynnosci_gospodarczych.pdf

protokol_czynnosci_gospodarczych.docx

Darz Bór!