Szukaj:

Składka członkowska

Koleżanki,Koledzy!

Przypominam o opłaceniu składek do PZŁ na rok 2019.

Wysokość składki to:

  • Normalna w wysokości 363 złote
  • Ulgowa w wysokości 203 złote

Składkę należy uiścić na konto koła nie później niż do 20 grudnia. Do 31 grudnia kolega Skarbnik przeleje je na konto ZO Toruń.

Przypominam również, iż 30 września minął termin płacenia pierwszej raty składki do koła. 

Proszę o terminowe regulowanie należności.