Szukaj:

Składka członkowska PZŁ oraz składka do koła

Wysokość składki członkowskiej PZŁ na rok 2023 wynosi: 

  • normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł), tj. 503 zł
  • ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł), tj. 273 zł
  • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł), tj. 158 zł

Płatności należy dokonać na konto naszego koła najpóźniej do 23 grudnia 2022 r. 


Wysokość składki do koła na trwający sezon 2022/2023 (zgodnie z uchwałą WZ z dnia 24 kwietnia 2022 r.) wynosi:

  • normalna: 1140 zł
  • ulgowa (ukończone 70 lat): 570 zł

Płatności należy dokonać na konto naszego koła najpóźniej do 31 grudnia 2022 r (zgodnie z uchwałą WZ z dnia 19 maja 2019 r.).