Szukaj:

Słów kilka po Walnym Zgromadzeniu

Koleżanki, Koledzy! 

Jak co roku pozwolę sobie na krótki komentarz po Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego "Wieniec" Toruń.

Obrady przebiegły spokojnie, lecz od samego początku krążyliśmy wokół tematu finansów. Widmo wysokich cen zbóż oraz wysokich kosztów upraw rolnych wzbudzają w nas zaniepokojenie. O tych sprawach wspominał kolega Prezes w swoim sprawozdaniu. Jako Łowczy w sprawozdaniu przedstawiłem wykonanie planu, skupiłem się na szczegółowym przedstawieniu kwestii ochrony pól i szkód łowieckich oraz przedstawiłem ważniejsze sprawy, którymi Zarząd w minionym sezonie się zajmował. Koleżanka Skarbnik przedstawiła wynik finansowy, gdzie dużym zaskoczeniem okazało się zamknięcie sezonu z wynikiem dodatnim, co można zawdzięczać tylko i wyłącznie ciężkiej pracy naszych członków. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji oraz z przeprowadzonych kontroli, które wykazały prawidłową pracę Zarządu zgodną z aktualnymi przepisami. Przewodniczący KR złożył do Walnego Zgromadzenia wniosek o udzielenie absolutorium każdemu z członków Zarządu i każdy z członków Zarządu to absolutorium otrzymał.

W dalszej części Walne Zgromadzenie przyjęło rezygnację dwóch członków Zarządu, tj. koleżanki Sekretarz i kolegi Podłowczego, a co za tym idzie przystąpiliśmy do przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Nowym sekretarzem został kolega Mirek Kufel, natomiast podłowczym kolega Grzegorz Grom. 

Po kolejnej przerwie wysłuchaliśmy planów łowczego oraz koleżanki Skarbnik na nowy sezon. Przedstawiono w nich plan pozyskania, plan pracy oraz założono wysokość przychodów i kosztów. Przeprowadzono również szkolenie z zasad bioasekuracji oraz znakowania tusz dzików. 

W nawiązaniu do tematu finansów w wolnych wnioskach padła propozycja zwiększenia składki do koła. Po głosach za i przeciw Walne Zgromadzenie postanowiło podnieść składkę do kwoty 100 złotych miesięcznie, tj. 1200 zł w skali roku. Szybko rosnąca inflacja, wzrost cen zbóż i kosztów upraw rolnych, wzrost kosztów ochrony i brak perspektyw na wyższe ceny tusz zwierzyny w skupie nie pozostawiają złudzeń, że czeka nas trudny okres. W tych niepewnych czasach nie można liczyć na pewny przychód z polowań dewizowych, zresztą byliśmy już świadkami zapaści finansowej kół spowodowanej lockdownem, które stawiały tylko na dewizówki. Musimy mieć trwały i pewny przychód a całą resztę dodatkowych przychodów traktować jako zabezpieczenie na przyszłość. 

Tak oto dobrnęliśmy do końca obrad. Dziękuję wszystkim obecnym za spotkanie i do zobaczenia za rok.

Darz Bór!