Szukaj:

Szkolenie Weterynaryjne 'Z Oględzin Tusz'

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, iż w dniach 5-6 marca 2022 r.  odbędzie się tzw. szkolenie weterynaryjne dla myśliwych, z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych.

Zgodnie z rozporządzeniem posiadanie przez myśliwych zaświadczenia o przeprowadzonym szkoleniu jest obligatoryjne.

W 2020 roku utraciły ważność zaświadczenia uzyskane w latach 2007, 2008, 2009, 2010.

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym (online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Koszt kursu wynosi 120 zł. Wpłaty należy dokonać na konto ZO Toruń: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2022 r. tytułem: „opłata za kurs weterynaryjny + imię i nazwisko myśliwego”.

Jednocześnie prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres mailowy: zo.torun@pzlow.pl, podając imię, nazwisko, nr PESEL, nr legitymacji oraz potwierdzenie wpłaty.

Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń.