Szukaj:

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, iż dnia 18 maja 2014 roku w Djecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim o godzinie 1030 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Wieniec".

Zapraszamy wszystkich członków.

O porządku obrad zostaniecie indywidualnie poinformowani drogą listową (porządek obrad w załączniku).

~Zarząd