Szukaj:

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Zarząd Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu informuje, iż w dniu 06.09.2020 o godzinie 10:00 w Diecezjalnym Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Porządek obrad został przekazany listownie oraz elektronicznie.
Prosimy o obecność.

Darz Bór!