Szukaj:

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Koleżanki, Koledzy! 

Zarząd Koła Łowieckiego “Wieniec” Toruń przesyła program Walnego Zgromadzenia Członków Koła, które odbędzie się dnia 24.04.2022 r. o godzinie 9:00 w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim.

Walne Zgromadzenie to swoiste święto Koła. Jest to dzień w którym powinni spotkać się wszyscy członkowie Koła, bez wyjątku. Udział w Walnym Zgromadzeniu to nie tylko prawo członka, to także jego obowiązek. 

Zapraszam więc, w imieniu Zarządu, do czynnego i osobistego udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

Do zobaczenia,
Darz Bór! 

Program Walnego Zgromadzenia 2022