Szukaj:

Ważne zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, 10 września br. zmienił obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Koniecznie zapoznajcie się z nowościami. 

Rozporządzenie w sprawie zmian pojawiło się 19 września br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782 . Znajdziecie go w poniższym linku i załączniku na dole strony: dziennikustaw.gov.pl

Zmiany dotyczą m.in. następujących kwestii:

polowania indywidualnego,

używania noktowizji i termowizji,

definicji polowania zbiorowego,

polowania na zwierzynę wsiedloną,

obecności psów na stanowisku myśliwego podczas polowania zbiorowego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 września br., z wyjątkiem § 1 pkt 15 i 17–19, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r