Szukaj:

Wysokość składki do koła

Koleżanki, Koledzy!

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „WINIEC” w Toruniu z dnia 19 maja 2019 roku zmieniającą treść uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego “Wieniec” w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania przypominam:

  • Od 1 czerwca 2019 roku wysokość składki do koła wynosi 480 złotych,
  • Osoby, które ukończyły 70 lat, uprawnione są do płacenia połowy składki, tj 240 złotych,
  • Składkę opłacamy do 31 grudnia za sezon trwający (termin taki sam jak składka do PZŁ),
  • Zmiany obowiązują od 1 czerwca 2019, więc za obecny sezon 2019/2020 płacimy 460 złotych.

Osoby, które opłaciły składkę za ten sezon przed podpisaniem uchwały, czyli w wysokości 360 złotych, proszone są o dopłacenie różnicy, czyli 100 złotych, z zachowaniem powyższego terminu płatności. 

Przypominam o mobilizacji w płaceniu składki. W przypadku braku płatności na czas, zarząd koła będzie wzywał do opłacenia jej a następnie wyciągał konsekwencje. 

Treść uchwały dostępna jest pod tym adresem.