Szukaj:

Zagrożenie pożarowe lasów

    Mamy już połowę kwietnia, świeże trawy przerastają z lekka warstwę suchych, powstałych po okresie zimy. Wyschnięta trawa nadal jest jednak materiałem łatwopalnym wykorzystywanym przez nieodpowiedzialnych ludzi do rozniecania ognia, często w sposób celowy w miejscach położonych na obrzeżach wsi i miast, skąd z łatwością ogień może przenieść się na zabudowania. Poza tym, bezmyślność i nieprzewidywalność tych osób jest olbrzymia, gdyż ogień rozniecany jest często w czasie silnego wiatru lub innych korzystnych warunków jego rozwoju, a wówczas opanowanie pożaru jest bardzo trudne. Do tej pory w lasach Nadleśnictwa Toruń powstało 7 pożarów, z czego 5 poprzez podpalenie. Ogień zniszczył lasy w różnym stopniu na powierzchni około 0,70 ha.     

    Wielką nieodpowiedzialnością wykazali się ludzie rozpalający ognisko w lesie w okolicy Górska, gdzie tylko dzięki temu, że silny wiatr skierowany był w drzewostan starszy nie doszło do spalenia wielu hektarów lasu przylegającego do stacji benzynowej i terenów zamieszkałych.  W miejscu tym, spaleniu uległ drzewostan na powierzchni 0,45 ha. Odnaleziono tam ślady picia alkoholu.

    Toruńscy leśnicy apelują o ostrożność w posługiwaniu się ogniem, mam tu na myśli palenie papierosów i wyrzucanie niedopałków w czasie przemieszczania się przez tereny leśne. Takie postępowanie jest niedozwolone, a za złamanie przepisów o ochronie przeciwpożarowej grozi mandat do wysokości 500 złotych. Palenie tytoniu i rozniecanie ognia może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez właściciela lub zarządcę terenu leśnego lub w odległości większej niż 100 m od lasu.

    Leśnicy w zależności od sprzyjających powstawaniu pożarów warunków atmosferycznych określają w skali trzystopniowej zagrożenie pożarowe. W przypadku wystąpienia trzeciego (najwyższego) stopnia w ciągu 5 kolejnych dni, przy wilgotności ściółki mierzonej o godz. 9.00 wynoszącej poniżej 10%, nadleśniczy może wprowadzić zakaz wstępu do lasu, czego ludzie korzystający z uroków lasu w sposób świadomy, w celu rekreacji lub innego odpoczynku, by sobie nie życzyli. Zdajemy sobie sprawę, że administracyjne nakazy nie są w pełni skuteczne bez współpracy społeczeństwa. Dlatego liczymy na pomoc tej, zdecydowanie przeważającej części społeczeństwa, dla której ochrona przed pożarami lasów jest sprawą ważną, a informacje o tworzących się zagrożeniach przekazywane są jak najszybciej leśnikom lub Straży Pożarnej.