Szukaj:

Zapraszam na strzelnicę

Koleżanki, Koledzy! 

W dniu 13.06 od godziny 14:00 zapraszam na strzelanie połączone ze szkoleniem z zasad bezpieczeństwa. 
Strzelanie odbędzie się na strzelnicy ZO PZŁ w Toruniu przy ulicy Poznańskiej 347.

Darz Bór.