Szukaj:

Zarządzanie ochroną przyrody w lasach - 2017

Szanowni Państwo,

ponawiamy zaproszenie do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zarządzanie ochroną przyrody w lasach" organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniach 1-3 września 2017 roku w miejscowości Tleń.

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w naszej konferencji osobom, które dokonały już rejestracji. Zgłoszone prace zostaną włączone do programu konferencji. Zainteresowanych prelegentów zachęcamy do przesyłania publikacji do wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

W załączeniu do niniejszego komunikatu przedstawiamy uzupełnione dane dotyczące składu Komitetu Naukowego konferencji, któremu przewodniczy Pan prof. dr hab. Andrzej Grzywacz. Mamy również przyjemność poinformować Państwa, że patronat honorowy nad konferencją objęli podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Konferencja od lat jest miejscem spotkań ludzi nauki oraz praktyków, osób skupionych wokół różnorodnych problemów dotyczących szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego. Gromadzi m.in. leśników, biologów i pożarników, którzy ochronę przyrody w polskich lasach postrzegają wieloaspektowo.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszych informacji innym, potencjalnie zainteresowanym osobom lub instytucjom.

Z serdecznymi pozdrowieniami
dr Krzysztof Kannenberg
Rektor
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
ul. Pocztowa 13
89-500 Tuchola
tel. / fax. +48 52 559 20 22

WSZS-CTU-ZOPwL2017