Szukaj:

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej

Koleżanki i Koledzy którzy posiadają uprawnienia selekcjonera proszeni są o zapoznanie się z nowymi zasadami selekcji - poniżej.
Odstrzał wydany przez kolegę Edwarda należy traktować jako rogacz selekcyjny.

~Łowczy

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej