Szukaj:

ZIPOD

Koleżanki, Koledzy! 

Główny Lekarz Weterynarii w projekcie "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jego zwalczanie" na rok 2022 zaleca, aby każdy znaleziony czy odstrzelony (planowy i sanitarny) dzik był zgłoszony do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZIPOD - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików.

W przypadku nie zgłoszenia dzika przez owy system kwota przysługująca za odstrzelonego dzika (zwrot kosztów polowania i bioasekuracji) pomniejszona będzie o 20%. 

Zgodnie z uchwałą WZ z dnia 30.05.2021 roku w sprawie błędnego znakowania tusz dzików myśliwy, który nie dopełni obowiązku wykonania prawidłowej dokumentacji, zostanie obarczony kosztami straty zwrotu kosztów polowania i bioasekuracji. Uchwała ta tyczy się również powyższego zalecenia zgłaszania dzików przez system ZIPOD (jest to część wymaganej dokumentacji).

Proszę Koleżanki i Kolegów o rzetelne podejście do tematu. W tym przypadku nie mam wglądu w to, które dziki zostały zgłoszone, więc dowiadywał się będę o tym przy składaniu dokumentacji, a wtedy na zgłoszenie jest już za późno. 

Jak zawsze w przypadku pytań czy wątpliwości proszę o kontakt. 

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii - ZIPOD


Instrukcja wprowadzania pozyskanych dzików w aplikacji ZIPOD.

 1. Z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu (komputer, tablet, telefon) wchodzimy na stronę https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443

 2. Klikamy na przycisk 'Wprowadź nowe zgłoszenie'.

 3. Ukaże się prosty formularz, w którym wypełniamy kolejno:
   - * datę odstrzału;
   - * lokalizację ('Użyj mojej lokalizacji' pobiera dane GPS z telefonu [musi być włączona lokalizacja], 'Wskaż na mapie' należy wskazać miejsca odstrzału na mapie, 'Podaj współrzędne' należy podać szerokość i długość geograficzną);
   - * czy jest to dzik padły (znaleziony) czy odstrzelony;
   - * typ odstrzału (sanitarny lub inny [planowy, redukcyjny, itp]);
   - numer obwodu łowieckiego (w naszym przypadku 135 lub 137);
   - * czy zaobserwowano objawy chorobowe;
   - * wiek dzika;
   - * płeć;
   - przybliżona waga dzika;
   - dodatkowy opis, jeśli jest wymagany;
   - * zdjęcia;
   - telefon;
   - email;
  Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

 4. Po poprawnym wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk 'Wyślij zgłoszenie'.

 5. Uwaga! Należy zwrócić uwagę, aby w systemie EKEP oraz ZIPOD miejsce pozyskania dzika (lokalizacja) były takie same. W przeciwnym razie może to powodować niepotrzebne nieporozumienie oraz potrącenia 20% ze zwrotu kosztów polowania i bioasekuracji. 

Poniżej przykładowo wypełniony formularz.