Szukaj:

Zmiany w zasadach selekcji

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 roku zostało podpisane porozumienie zmieniające zasady selekcji osobniczej jeleni i danieli byków. Zmiany nastąpiły wyłącznie w odniesieniu do byków jeleni, gdzie dotychczasowy zapis "do dziesiątaka nieregularnego włącznie nie licząc nadoczniaków" został zastąpiony zapisem "wszystkie formy niekoronne". Dotychczasowe zapisy budziły wątpliwości interpretacyjne wśród selekcjonerów i prowadziły do błędnego odczytywania intencji twórców poprzedniego porozumienia z dnia 3 sierpnia 2020 roku.

Wobec powyższego Zarząd Okręgowy PZŁ wystąpił z inicjatywą uproszczenia zapisów porozumienia, bez szkody dla selekcji osobniczej jeleni oraz kształtowania populacji atrakcyjnej trofealnie. Dyrektor RDLP w Toruniu odniósł się pozytywnie do proponowanych zmian.

Porozumienie w sprawie zasad selekcji osobniczej jeleni i danieli byków


Stare kryteria - jeleń szlachetny


Rodzaj odstrzałuPorożeOdstrzał prawidłowy "O"Odstrzał nieprawidłowy "X"
Opis formy poroża
Selekcyjny1szpicaki o średniej długości tyk do wysokości łyżekszpicaki o długości tyk powyżej wysokości łyżek, rozwidlone, koronne i formy wyższe
2 - 4do ósmaka nieregularnego włącznieformy wyższe
5 - 9wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronneformy wyższe
Łowny10 i starszebez względu na formę porożabrak


Nowe kryteria - jeleń szlachetny


Rodzaj odstrzałuPorożeOdstrzał prawidłowy "O"Odstrzał nieprawidłowy "X"
Opis formy poroża
Selekcyjny1szpicaki o średniej długości tyk do wysokości łyżek
szpicaki o długości tyk powyżej wysokości łyżek, rozwidlone, koronne i formy wyższe
2do ósmaka nieregularnego włącznieformy wyższe
3 - 4wszystkie formy niekoronne
formy wyższe
5 - 9wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne
formy wyższe
Łowny10 i starszebez względu na formę poroża
brak