Szukaj:
Film z polowania wigilijnego 2017

Koleżanki, Koledzy!

Posiadam jeszcze 2 płyty z filmem z zeszłorocznego polowania wigilijnego. 

Jeśli ktoś byłby chętny może je nabyć na najbliższym polowaniu, tj w sobotę. Cena filmu to 20 złotych. 

Warto mieć w swojej biblioteczce takie nasze filmowe perełki.

Darz Bór!

Napisane przez admin w dniu 20 Grudnia 2018, 14:10

Hubertus 2018

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu zorganizował obchody Hubertowskie połączone z jubileuszem 95-lecie PZŁ. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 w Kościele p.w. Św. Józefa Robotnika w Elgiszewie. Tam w oprawie licznie przybyłych pocztów sztandarowych kół łowieckich odprawiona została Mszą Świętą przez kapelana myśliwych księdza Gabriela Aranowskiego. W Mszy Świętej zaszczycił nas swoją obecnością Minister Rolnictwa RP – Jan Krzysztof Ardanowski.

O godz. 12:30 odbyła się pogoń za lisem z udziałem 31 koni na “Ugorach” na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń dzierżawionym przez KŁ “Daniel” w Leśnie.

Następnie wszyscy udali się do Osady Karbówko, gdzie na auli odbyła się “Uroczysta Zbiórka myśliwych”. Łowczy Okręgowy kol. Karol Zarembski  przybliżył zgromadzonym sylwetkę patrona Myśliwych i Leśników Św. Huberta oraz zostały wręczone odznaczenia łowieckie:

– Złom dla KŁ “Bażant” w Grudziądzu

– Złomem odznaczono Kolegów:

– Jana Kasprowicza z KŁ Bażant Czernikowo,

– Stanisława Kwiatkowskiego z KŁ „Bażant” Wąbrzeźno,

– Ireneusza Zabłockiego z KŁ „Bażant” Czernikowo,

– Marcina Szczepańskiego z KŁ nr 136 „Głuszec” w Bydgoszczy

– Medalem św. Huberta Kol.:

– Janinę Arczykowską-Gościak z KŁ „Sokół” w Dąbrówce Królewskiej,

– Krzysztofa Majbrodzkiego z KŁ „Daniel” w Leśnie,

– Zygmunta Paradowskiego z KŁ. „Daniel” w Leśnie,

– Michała Przepierskiego z KŁ „Ponowa” w Toruniu – nieobecny,

– Jerzego Cichockiego z KŁ „Darz Bór” Jabłonowo Pomorskie – nieobecny.

Bożenę Kopczyńską związaną z KŁ „Sokół” w Dąbrówce Królewskiej odznaczono Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa.

Medalem Zasłużony dla toruńskiej organizacji łowieckiej odznaczono:

– Agnieszkę Brzostowską – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,

– Jolantę Januszewską oraz Agatę Grochowską – pracowników ZO PZŁ w Toruniu.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani udali się do Chaty Rybaka na biesiadę. Wśród atrakcji był pokaz dronów, prezentacja psów myśliwskich, a dla najmłodszych Diany przygotowały konkursy i kącik plastyczny.Napisane przez admin w dniu 30 Września 2018, 13:11

Plan polowań zbiorowych

Koleżanki, Koledzy!

Na stronie (po zalogowaniu, w menu 'Sprawy koła') dostępny jest plan polowań zbiorowych na sezon 2018 - 2019. Proszę o zapoznanie się z nim.

Gorąco zachęcam w uczestnictwie. Polowań będzie niewiele, więc tym bardziej liczymy na wysoką frekwencję. 

Zachęcam również do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa dostępnymi pod tym adresem.

Darz Bór!

Napisane przez admin w dniu 17 Września 2018, 20:25

Gatunki inwazyjne

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o gatunkach obcych. Ustanawia ona m.in. zasady zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi, czy ograniczenia dotyczące uwalniania do środowiska oraz przemieszczania w nim gatunków obcych. Do ustawy Minister Środowiska jest zobowiązany wydać rozporządzenie, w którym dokona rozróżnienia gatunków stwarzających zagrożenie dla UE na podlegające obowiązkowi eliminacji oraz rozpowszechnione na szeroką skalę, w stosunku do których stosuje się inne środki zaradcze.

Minister Środowiska określi również inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, również te podlegające obowiązkowi eliminacji oraz uznane za rozpowszechnione na szeroką skalę.

Minister Środowiska określi również inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, również te podlegające obowiązkowi eliminacji oraz uznane za rozpowszechnione na szeroką skalę. Najistotniejsze dla nas jest to, że część z tych gatunków będzie wyszczególniona do eliminacji w drodze łowieckiej, głównie w ramach polowań, ale również odstrzałów i odłowów.

W celu osiągnięcia powyższych założeń wprowadzono zmiany do ustawy – Prawo łowieckie.

1.dodaje się artykuł 3a wskazując, że wspomniana wcześniej ochrona (i zachowanie różnorodności) zwierząt łownych polega na eliminowaniu inwazyjnych gatunków obcych wyszczególnionych we wspomnianym rozporządzeniu, nazwanych dla potrzeb Prawa łowieckiego "gatunkami niepożądanymi". Gatunki takie będą mogły być eliminowane przez cały rok, czyli w odniesieniu do nich nie obowiązywałyby żadne okresy ochronne.Nie będą również podlegały planowaniu łowieckiemu. Wystarczy, że myśliwy będzie posiadał ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego i będzie mógł na jego podstawie eliminować wszystkie gatunki niepożądane, i to w dowolnej liczbie. Nawet jeżeli do tej pory nie były one stwierdzone w danym obwodzie łowieckim. Fakt ten trzeba będzie odnotować zarówno w upoważnieniu, jak i w książce ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym. Z uwagi na brak miejsca na taki wpis w obecnych dokumentach, konieczna będzie zmiana ich wzorów w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, tj.  w „Regulaminie polowań”. Liczbę zaobserwowanych i wyeliminowanych osobników gatunków niepożądanych trzeba będzie co roku zawierać w rocznym planie łowieckim w części sprawozdawczej za ubiegły łowiecki rok gospodarczy. Pozwoli to na realizowanie obowiązku raportowania przez kraje członkowskie zwalczania obcych gatunków inwazyjnych do Komisji Europejskiej.

2. Wsiedlanie zwierząt łownych uznawanych za gatunki obce (ale nie inwazyjne), wymagać będzie uzyskania zgody Ministra Środowiska. Organ ten wyda pozytywną decyzję, jeżeli nie będzie to szkodliwe dla rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Warto tutaj zauważyć, że gatunkiem obcym i licznie wsiedlanym w nasze łowiska jest bażant. Jest to szczególnie istotne, bo gatunek ten jest zwolniony z ustawowego obowiązku uzyskania zgody Ministra Środowiska na chów i hodowlę do celów badań naukowych, dydaktyki, eksportu w stanie żywym oraz, najważniejsze, do wsiedleń. Hodowca zamierzający hodować bażanty do wsiedleń dalej nie będzie musiał uzyskiwać stosownej zgody, ale dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przed wsiedleniem już stosowną zgodę od Ministra Środowiska będzie zmuszony uzyskać. Warto o tym pamiętać, bo w przeciwnym razie grozić będzie kara aresztu albo grzywny.

Projekt przewiduje ułatwienia dla sokolników. Rezygnuje się bowiem z konieczności uzyskiwania zgody Ministra Środowiska na polowanie z ptakiem łowczym.
3. Projekt przewiduje ułatwienia dla sokolników. Zrezygnowano z konieczności uzyskiwania zgody Ministra Środowiska na polowanie z ptakiem łowczym. Pomysł ten należy ocenić pozytywnie, bo dla sokolników jest to zbędne obciążenie administracyjne. Skoro ptaki łowcze należą do gatunków chronionych i samo już ich posiadanie wymaga posiadania stosownych zezwoleń organów ochrony przyrody, to niezrozumiałe jest uzyskiwanie jeszcze jednej decyzji administracyjnej. Jeżeli eliminacja gatunków niepożądanych ma odbywać się również przy użyciu ptaków łowczych, to nie można do tego działania zniechęcać, zmuszając do częstszych kontaktów z urzędem.
 
Projekt trafi teraz do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Później zajmą się nim parlamentarzyści w Sejmie i Senacie. W wyniku ewentualnych uwagi i poprawek, ostateczny kształt ustawy może się różnić od zmian opisanych powyżej Niezależnie od powyższego, na skutek wejścia w życie ustawy i przygotowywaniu do niej rozporządzenia z listami IAS należy się spodziewać, że równolegle konieczne będzie procedowanie rozporządzenia Ministra Środowiska określającego listę zwierząt łownych, która okroi się o wspomniane inwazyjne gatunki obce. Pomimo tego, dalej będzie można na nie polować, ale w dużo łatwiejszy sposób, bo bez planowania poziomu odstrzału w rocznych planach łowieckich i konieczności posiadania danego gatunku w odstrzale. Dodatkowo, myśliwi będą mogli w ramach polowań eliminować dotychczas zupełnie nieznane gatunki zwierząt. Potencjalnie na tej liście mogą się znaleźć gęsi: bernikla kanadyjska, sterniczka jamajska, gęsiówka egipska; wiewiórka szara, papuga aleksandretta obrożna, mangusta złocista czy ostronos rudy. Konieczne będzie uwzględnienie nauki rozpoznawania tych gatunków podczas kursów dla nowowstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego. 
Ważne jest, że mimo iż mechanizm ten jest nowym obowiązkiem nałożonym na myśliwych, to w przeciwieństwie do zwalczania afrykańskiego pomoru świń, który nota bene jest gatunkiem inwazyjnym, nie przewidziane są żadne sankcje za nieeliminowanie IAS. Jest to jednak w naszym wspólnym interesie i w miarę możliwości, podczas pobytu w łowisku nie wahajmy się dokonać odstrzału. 
Będziemy śledzić przebieg procesu legislacyjnego i informować o ostatecznych rozwiązaniach, które będą nas dotyczyć. 
Gatunki obce:
1 Daniel (Dama dama)
2 Jeleń sika (Cervis nippon)
3 Muflon (Ovis aries musimon)
4 Norka amerykańska (Neovison vison)
5 Szop pracz (Procyon lotor)
6 Jenot (Nyctereutes procyonoides)
7 Dziki królik (Oryctolagus cuniculus)
8 Piżmak (Ondatra zibethicus)
9 Bażant (Phasianus)
 
Słowniczek:
gatunek obcy - oznacza każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów wprowadzonego poza jego naturalny zasięg; pojęcie to obejmuje wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania.
inwazyjny gatunek obcy - oznacza gatunek obcy, którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża – jak stwierdzono – bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób.
Napisane przez admin w dniu 04 Września 2018, 08:01

Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym

Koleżanki, Koledzy!

Z dniem dzisiejszym, tj. 01.09 zostały wymienione książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Proszę zwracać uwagę - szczególnie na Olku - na jaki obwód się wpisujecie. 

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Darz Bór!

Napisane przez admin w dniu 01 Września 2018, 07:29

Prace gospodarcze

Koleżanki, Koledzy!

Zapraszam w najbliższą sobotę na prace gospodarcze. Spotykamy się o godzinie 800 na Olku. Proszę zabrać szpadel.
Osoby chętne proszę o potwierdzenie przybycia do piątku.

~Łowczy

Napisane przez admin w dniu 22 Sierpnia 2018, 15:40