Szukaj:

Składka członkowska

Koleżanki, Koledzy! 

Chciałbym przypomnieć o obowiązku uiszczenia składki zarówno do PZŁ jak i zaległej do koła. 

Wszelkie informacje dostępne w tym poście.

Darz Bór!